Skarb denarów z Cichobórza

W 2019 r. w miejscowości Cichobórz (gm. Hrubieszów) odkryty został ogromny skarb rzymskich denarów, stając się jednym z najważniejszych odkryć, w ciągu ostatniego półwiecza, z punktu widzenia zagadnień numizmatyki okresu rzymskiego na ziemiach polskich. Oprócz monet uzyskano informacje o dokładnej lokalizacji znaleziska, co umożliwiło przeprowadzenie ratowniczych badań wykopaliskowych w obrębie stanowiska 28, AZP 89-95/52 i odkrycie, a tym samym uratowanie przed zniszczeniem i rozproszeniem, kolejnych monet. Liczba denarów w depozycie wynosi na chwilę obecną 1775 egz. (I-II w. – od cesarza Wespazjana do Septymiusza Sewera).

Zadanie polegać będzie na kompleksowym opracowaniu skarbu denarów z Cichobórza, uwzględniającym wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych, tło geograficzne i kulturowo-archeologiczne. Monety zostaną zakonserwowane, poddane analizom i dygitalizacji, skatalogowane i opublikowane w pełnej dwujęzycznej polsko-angielskiej wersji oraz udostępnione w formie ebooka.

W dniu dzisiejszym zapraszamy do wysłuchania wykładu Bartłomieja Barteckiego – dyrektora Muzeum im. ks. Staszica w Hrubieszowie oraz dr hab. Kyrylo Myzgina z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego” w ramach programu rządowego „Ochrona zabytków archeologicznych”.

Rozpowszechniaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *