Redakcja

Arkadiusz Sołtysiak

Profesor w  Katedrze Bioarcheologii na Wydziale Archeologii UW i prowadzi liczne badania na Bliskim Wschodzie, m.in. w Syrii, Iranie i Libanie. Pomysłodawca reaktywacji Archeowieści.

ORCID

Research Gate

Miron Bogacki

Fotograf i archeolog zatrudniony na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi tam dydaktykę z zakresu fotografii archeologicznej i dokumentuje fotograficznie zabytki. Zdjęcia wykonuje z ziemi i z powietrza. Od 2005 roku specjalizuje się w wykorzystaniu nisko latających statków powietrznych w badaniach archeologicznych, fotografii i filmie. Sam buduje i konfiguruje sprzęt wykorzystywany w tej dziedzinie. Wykonał i opracował dokumentację fotograficzną i fotogrametryczną na wielu stanowiskach archeologicznych w Polsce i za granicą m. in. w Peru, Libii, Egipcie, Rosji, Białorusi i na Ukrainie. Poza archeologią zainteresowany jest fotografią krajobrazową i przyrodniczą. Jego prace można znaleźć m.in. na www.fotostacja.pl i www.fotogrametria.com.pl

Julia M. Chyla

Autorka postów na blog Archeowieści  w latach 2010-2012 . Doktorantka w Ośrodku Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w archeologii cyfrowej.

ORCID

Research Gate

Stephanie Aulsebrook

Specjalizuje się w metaloplastyce Grecji kontynentalnej późnej epoki brązu, na obszarze, który w tym czasie zamieszkiwała grupa społeczeństw znana pod wspólną nazwą Mykeńczyków. Studia doktoranckie na Uniwersytecie w Cambridge poświęciła wykorzystaniu naczyń metalowych przez mykeńskie elity w ramach strategii politycznych mających na celu zdobycie i utrzymanie władzy. Następnie pracowała jako członkini zespołu Well Built Mycenae nad publikacją archiwalnych danych z wykopalisk i odbyła stypendium w Institute for Advanced Studies in the Humanities, które jest związane z Uniwersytetem w Edynburgu. Dołączyła do Uniwersytetu Warszawskiego w 2019 roku, aby realizować projekt zatytułowany „Forging Society at Late Bronze Age Mycenae: the Relationships between People and Metals” (finansowany przez NCN), który, ma nadzieję, rzuci więcej światła na rolę metalu w całym spektrum tej społeczności.

Małgorzata Mileszczyk

Kulturoznawczyni i archeolog podwodna związana z Uniwersytetem Warszawskim. Realizatorka i uczestniczka licznych projektów archeologicznych w Polsce i na świecie, popularyzatorka nauki.

ORCID

Research Gate

Aleksandra Cetwińska

Doktorantka w Ośrodku Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się neolitem jako procesem historycznym i jego implikacjami dla zachowań społecznych różnych grup euroazjatyckich. Pasjonuje się historią archeologii, badaniami archeometrycznymi i popularyzacją.

ORCID

Academia

Jurek Oleksiak

Członek Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem wydziału Archeologii i katedry Arabistyki i Islamistyki. Jako specjalista ceramolog uczestniczy w wielu misjach archeologicznych w Basenie Morza Śródziemnego i poza nim, takich jak Nea Pafos na Cyprze, Mustis w Tunezji, Berenike nad Morzem Czerwony. Jego głównym polem zainteresowań jest regionalna i dalekodystansowa wymiana ekonomiczna na Bliskim Wschodzie w okresie późnoantycznym i wczesnoislamskim, ekonomia Kalifatu Abbasydzkiego i studia amforologiczne w pierwszym milenium n.e.

Adam Budziszewski

Doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie archeologii. Interesuje się  prekolumbijskimi społecznościach zamieszkujących zachodni Meksyk oraz pustynne obszary współczesnego pogranicza Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Meksyku, w szczególności pod względem ciałopalnego obrządku pogrzebowego. W wolnym czasie amatorsko zajmuje się ornitologią, i przejeżdżam dziesiątki kilometrów na rowerze.

Barbara Majchrzak

Agnieszka Janowska

 

Rozpowszechniaj