Konferencja „Polacy na Bliskim Wschodzie”

Już jutro rozpoczyna się piąta edycja konferencji „Polacy na Bliskim Wschodzie”. W czasie spotkania ponad 50 badaczy opowie o rezultatach prac archeologicznych i konserwatorskich na obszarze od wschodnich rejonów basenu Morza Śródziemnego, w tym Cypru, przez Lewant, Azję Mniejszą, Mezopotamię, Iran, Półwysep Arabski, po Kaukaz i Azję Środkową.

Wykład inauguracyjny

Konferencja rozpocznie się wykładem gościnnym prof. Johna Lunda,  kustosza Kolekcji Sztuki Klasycznej i Bliskowschodniej w Muzeum Narodowym Danii. Prof. Lund wygłosi wykład „Cypriots and Cypriot connectivity in the Hellenistic and Roman Periods: A diachronic perspective”Celem wystąpienia jest prześledzenie zmian zachodzących w cypryjskich kontaktach handlowych między IV wiekiem p.n.e., a III wiekiem n.e. Podjęta zostanie próba wyjaśnienia, dlaczego uważa się, że te dwa okresy historyczne na Cyprze mają odmienny charakter od czasów je poprzedzających. W epoce brązu Cypr był ważnym ośrodkiem handlowym. W tym zakresie czynną rolę przypisywano mieszkańcom wyspy także w epoce żelaza, a odkrycia archeologiczne i źródła pisane sugerują, że nie uległo to istotnej zmianie w okresie archaicznym i klasycznym. Natomiast w okresie hellenistycznym, a przede wszystkim w czasach rzymskich, obecność Cypryjczyków poza wyspą oraz eksport ich dóbr są słabiej udokumentowane, co wskazuje na spadek aktywności handlowej w porównaniu z wcześniejszymi epokami. Niniejszy referat spróbuje wskazać możliwe powody tej wyraźnej zmiany w intensywności powiązań pomiędzy Cyprem a resztą świata starożytnego.

Trzy dni o badaniach Polaków na Bliskim Wschodzie

W środę (9 czerwca) tematem przewodnim będzie archeologia Cypru w okresach hellenistycznym i rzymskim. Panel będzie prowadzony w języku angielskim. 

W czwartek (10 czerwca), w pierwszej połowie dnia, odbędzie się sesja, podczas której zostaną przedstawione rezultaty badań w Iranie i krajach ościennych. Panel w drugiej połowie dnia poświęcony będzie badaniom archeologicznym na obszarze Omanu, a także Mezopotamii i Lewantu, okresu prehistorycznego i preklasycznego. Temat ten będzie kontynuowany następnego dnia.

W piątek (11 czerwca) tematem przewodnim będzie Antyk w Lewancie. Na zakończenie konferencji, w panelu na temat archeologii okresu islamskiego, przedstawione zostaną referaty dotyczące głównie badań na terenie Półwyspu Arabskiego.

Rejestracja

Konferencja odbędzie się w formie zdalnej na platformie Zoom. Jest dostępna dla wszystkich chętnych, po wcześniejszej rejestracji.

Środa, 9.06.2021: Rejestracja (link do formularza)

  • Wykład gościnny – John Lund: Cypriots and Cypriot connectivity in the Hellenistic and Roman Periods: A diachronic perspective
  • Sesja 1: Panel – Between Courte Durée and Moyenne Durée. Transition in the Archaeology of Hellenistic and Roman Cyprus

Czwartek, 10.06.2021: Rejestracja (link do formularza)

  • Sesja 2: Iran and Beyond
  • Sesja 3: Neolit, Chalkolit, Epoka Brązu i Żelaza

Piątek, 11.06.2021: Rejestracja (link do formularza)

  • Sesja 3, cd.: Neolit, Chalkolit, Epoka Brązu i Żelaza
  • Sesja 4: Antyk w Lewancie
  • Sesja 5: Panel – Islamic Archaeology

Program i abstrakty konferencyjne można znaleźć na stronie: https://pcma.uw.edu.pl/2021/05/29/konferencja-polacy-na-bliskim-wschodzie-program-i-rejestracja-uczestnikow/ 

Konferencja współorganizowana jest przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW i Wydział Archeologii UW.

Redakcja: J.M.C, M.M.

Rozpowszechniaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *