Życie mnichów w Egipcie u schyłku starożytności

15 grudnia 2021 miała miejsce uroczystość odnowienia doktoratu prof. Ewy Wipszyckiej-Bravo. Z tej okazji dzielimy się opowieścią Pani Profesor o swoich wieloletnich badaniach nad życiem mnichów w Egipcie. Jak wyglądała asceza na pustyni? Kto trafiał do klasztorów w kraju nad Nilem? Co, jako Europejczycy żyjący w XXI wieku zawdzięczamy egipskim mnichom?

Na stronie Uniwersytetu Warszawskiego dostępna jest także relacja z uroczystości odnowienia doktoratu Pani Profesor.

Prof. Ewa Wipszyczka-Bravo od początku lat 50. XX wieku związana jest w Uniwersytetem Warszawskim. W 1955 roku uzyskała tytuł magistra, w 1962 roku stopień naukowy doktora, a 10 lat później doktora habilitowanego. Nominację profesorką otrzymała w 1990 roku.
Badaczka specjalizuje się w historii Egiptu czasów greckich i późnoantycznego chrześcijaństwa. Popularyzatorka nauki – autorka podręczników szkolnych i akademickich, współzałożycielka czasopisma “Mówią wieki”. Wykształciła szereg uznanych historyków i archeologów. Wśród jej uczniów są m.in.: Tomasz Derda, Paweł Janiszewski, Marek Jankowiak, Ewa Ronowska, Robert Suski, Elżbieta Szabat, Robert Wiśniewski.
W 2003 roku prof. Ewa Wipszycka-Bravo została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2012 roku odebrała Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za „wszechstronną rekonstrukcję funkcjonowania wspólnot klasztornych w późnoantycznym Egipcie. W 2018 roku otrzymała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie pracowała w latach 1972-1990 (gdy uczelnia była filią Uniwersytetu Warszawskiego).
Wywiad z prof. Wipszycką-Bravo zrealizowany w ramach popularnonaukowej serii Centrum Badań nad Cywilizacjami Starożytnymi UW.
Film powstał dzięki dofinansowaniu projektu Różnymi drogami do przeszłości, uzyskanemu w konkursie IDUB UW Promocja badań naukowych.
Rozpowszechniaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *