Tekstylia w Grecji epoki brązu część 2: przędzenie

Mamy przyjemność zaprezentować drugi z serii filmów o tekstyliach i produkcji tekstylnej w Grecji epoki brązu. Dzisiaj dr Agata Ulanowska oraz pani Aleksandra Frączek, studencka Wydziału Archeologii UW, zaprezentują starożytne metody przędzenia.

Kadr z filmu: Textile technology in Bronze Age Greece. Part II: Spinning
Kadr z filmu: Textile technology in Bronze Age Greece. Part II: Spinning

Filmy te powstały w ramach projektu edukacyjnego „Artefakty, kreatywność, technologia i umiejętności od prehistorii do epoki klasycznej w Grecji. Communities of Learning in the Past and in Higher Education Today” (ACTS) finansowanego przez Sojusz 4EU+ i program Erasmus+.

Projekt ten tworzy nową platformę innowacyjnego nauczania opartego na badaniach naukowych, która integruje nauczycieli i studentów z czterech uniwersytetów 4EU+: Heidelbergu, Karola, Kopenhagi i Warszawy.
W tym filmie dr hab. Agata Ulanowska z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego omawia surowce włókiennicze.

Agata Ulanowska jest archeologiem egejskim i tekstylnym, a jej zainteresowania koncentrują się na produkcji i technologii tekstyliów, archeologii eksperymentalnej oraz pieczęciach i praktykach pieczętowania w Grecji epoki brązu. Otrzymała dwa granty Narodowego Centrum Nauki, na projekty: „Produkcja tekstylna w Grecji epoki brązu – badania porównawcze egejskich technik tkackich” (2015-2017), oraz „Tekstylia i pieczęcie. Relacje między produkcją tekstyliów a pieczęciami i praktykami pieczętowania w Grecji epoki brązu” (2018-2021). Jest przewodniczącą Akcji COST CA 19131 „EuroWeb. Europe Through Textiles: Network for an integrated and interdisciplinary Humanities”.

Część pierwsza

Rozpowszechniaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *