Szkolenie w ramach projektu COST “Harnessing the potential of underutilized crops to promote sustainable food production”

Projekt COST DIVERSICROP (CA22146) “Harnessing the potential of underutilized crops to promote sustainable food production” ma na celu promocję badań nad metodami upraw, przetwórstwa i konsumpcji jednych z najważniejszych roślin uprawnych dla prehistorii społeczeństw europejskich, natomiast w obecnych czasach w wielu regionach zostały zapomniane. Wybrane zostały dwie rośliny strączkowe: groch (Pisum sativum) i cieciorka (Cicer arietinum) i jedno zboże – żyto (Secale cereale). 

O ile groch był uprawiany od początku neolitu w zasadzie wszędzie, gdzie dotarło rolnictwo, o tyle historia cieciorki i żyta jest nieco bardziej skomplikowana. Celem projektu jest zebranie danych dotyczących tych trzech roślin. Archeobotanicy, archeolodzy i historycy zajmą się prehistorią wybranych roślin (Ancient history), współczesnością uprawy tych roślin ma się zająć grupa rolników i genetyków (Crop science), kwestiami związanymi żywieniem zajmą się dietetycy i biochemicy (Nutrition), natomiast równie ważną grupę stanowią osoby związane z prawem i ustawodawstwem (Policy). Niezwykle ważnym elementem jest rozpowszechnianie wiedzy, popularyzacja tematu potrzeby dywersyfikacji źródeł pożywienia i ochrony lokalnej produkcji rolnej,  a także uświadamianie przeszłości kulinarnej jako spuścizny równie ważnej jak zabytki kultury materialnej. 

W ramach projektu zrealizowana zostanie seria konferencji, szkoleń i innych aktywności skierowanych głównie do młodych naukowców. W dniach od 14 do 16 maja 2024 na Uniwerytecie w Belgradzie będzie miało miejsce szkolenie dotyczące obróbki danych i mapowania, między innymi  z zastosowaniem takich narzędzi jak Python i Power Bi (Flyer). Termin nadsyłania zgłoszeń mija 1 kwietnia 2024. Zgłoszenia zawierające list motywacyjny, krótkie CV naukowe oraz dokument potwierdzający uzyskanie stosownego stopnia naukowego należy przesyłać na adres e-mailowy mortaza.khodaeiaminjan@ucd.ie

Oferta jest skierowana do wszystkich młodych badaczy, począwszy od studentów studiów drugiego stopnia, do młodych naukowców przed ukończeniem 40 lat. Więcej informacji dostępnych jest na stronie projektu  oraz stronie projektu COST (Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych). 

Projekt finansowany w funduszy Unii Europejskiej w ramach programu European Cooperation in Science and Technology (COST). DIVERSICROP (CA22146) “Harnessing the potential of underutilized crops to promote sustainable food production”.

Rozpowszechniaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *