Wywiad z prof. Bogusławem Gedigą

W dniu 18 października 2022 r. zmarł prof. dr hab. Bogusław Gediga wybitny polski archeolog, specjalista w zakresie archeologii epoki brązu, wczesnej epoki żelaza i wczesnego średniowiecza.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia siedmiu, bogato ilustrowanych wywiadów z Profesorem , w trakcie którego można posłuchać opowieści o:

 

– dlaczego zdecydował się studiować archeologię,

– jak wyglądały studia na Uniwersytecie Jagiellońskim zaraz po wojnie,

– o zderzeniu się z powojenną, socjalistyczną rzeczywistością,

– oraz o różnych podejściach do wybierania specjalizacji,

– etnografii w archeologii i profesorze Kazimierzu Moszyńskim,

– archeologii klasycznej profesora Stanisława Gąsiorowskiego,

– o jednym z twórców polskiej archeologii profesorze Rudolfie Jamce,

– początkach pracy w IAE PAN, który wtedy nazywał się jeszcze Instytutem Historii Kultury Materialnej PAN,

– profesorze Włodzimierzu Hołubowiczu,

– profesorze Witoldzie Henslu,

– różnicach pomiędzy archeologią krakowską a wrocławską,

– wpływie socjalizmu na archeologię i archeologów,

– badaniach archeologicznych na Ostrówku w Opolu,

– refleksjach na temat zmieniającej się archeologii,

– o swoim życiu rodzinnym i da kilka rad tym, którzy chcą studiować archeologię

Film został zrealizowany przez Zbigniewa Kubiatowskiego, w ramach serii „Wywiady z Profesorami Archeologii” z grantu pozyskanego przez Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk, ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę, przy współpracy z IAE PAN.

Udostępniony jest na podstawie licencji CC BY NC ND . Film udostępniony na kanale ArcheoTV.

Rozpowszechniaj

Jedna odpowiedź do “Wywiad z prof. Bogusławem Gedigą”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *