Polski projekt w finale konkursu Europejskiej Rady ds. Badań

W finale konkursu o nagrodę Europejskiej Rady ds. Badań „Public Engagement with Research Award” w kategorii INSPIRE znalazł się projekt dr hab. Artura Obłuskiego, ERC Starting Grant UMMA, realizowanego w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Nagroda wręczana jest zdobywcom grantów ERC, którzy podczas realizacji projektów wykazali się doskonałością w zakresie angażowania społeczności spoza świata nauki.

W puli nagród jest również wyróżnienie publiczności, o którym zdecyduje głosowanie w mediach społecznościowych – potrwa ono do dnia ceremonii, zwycięzca ogłoszony zostanie 14 lipca br. podczas uroczystości wręczenia trzech nagród głównych. Nasi czytelnicy mogą pomóc wygrać jedynemu polskiemu projektowi znajdującymi się w finale!

Na projekt można zagłosować na stronie: https://pollunit.com/polls/lhcrptmbiaac9v6i3tobjq?embed=1

Projekt UMMA promuje zbliżenie pomiędzy naukowcami a mieszkańcami Starej Dongoli © CAŚ UW
Polscy archeolodzy wraz z mieszkankami Al-Ghaddar próbują wspólnie zidentyfikować wydobyte przedmioty
© T. Fushiya / CAŚ UW

Finansowany przez ERC projekt dr. hab. Artura Obłuskiego „UMMA – Urban Metamorphosis of the community of a Medieval African capital city” realizowany jest w Starej Dongoli, w Sudanie.

Stara Dongola, gdzie zachowały się pozostałości wspaniałych kościołów, klasztorów z największą na świecie kolekcją malowideł średniowiecznych, czy najstarszy zachowany meczet w tej części Afryki i monumentalne grobowce misjonarzy islamskich, jest ważnym elementem światowego dziedzictwa kulturowego. Ten potencjał powinien służyć nie tylko archeologom prowadzącym tam wykopaliska, ale przede wszystkim społecznościom lokalnym i szerzej społeczeństwu sudańskiemu.

Badania w Starej Dongoli © CAŚ UW
Adrian Chlebowski rozmawia o swoich badaniach z uczniami miejscowej szkoły
© T. Fushiya / CAŚ UW

Zainicjowaliśmy więc wraz ze społecznościami lokalnymi, ale także samorządami lokalnymi i regionalnymi oraz władzami centralnymi działania mające na celu strategiczne podejście do zachowanego na tym stanowisku dziedzictwa. Tak, aby nasi gospodarze poza splendorem mieli również bardziej wymierne korzyści np. ekonomiczne w ramach zrównoważonego rozwoju, którego profity będą trafiać do lokalnych społeczności a nie dużych korporacji. Pamiętajmy, że Sudan jest 8. najbiedniejszym krajem świata

– wyjaśnia dr hab. Artur Obłuski.

Współpraca z lokalnymi społecznościami jest jednym z elementów nowoczesnej archeologii© M. Rekłatis/CAŚ UW
lan działania na rzecz dziedzictwa i zrównoważonego rozwoju został omówiony z przedstawicielami społeczności Starej Dongoli
© M. Rekłatis/CAŚ UW

Współpraca z lokalnymi społecznościami na rzecz archeologii, dziedzictwa i zrównoważonego rozwoju jest jednym z elementów nowoczesnej archeologii i wprowadzonej przez Artura Obłuskiego, dyrektora CAŚ UW, nowej strategii w badaniach Centrum.

Jest to podejście, które ma promować zbliżenie pomiędzy naukowcami a mieszkańcami regionów, gdzie prowadzone są badania. Pozwala osadzić rezultaty prac archeologicznych w ich naturalnym kontekście społecznym i geograficznym. Wdrażanie tej strategii w badaniach w Dongoli koordynuje dr Tomomi Fushiya, która specjalizuje w collaborative archaeology (po polsku możemy powiedzieć archeologia angażująca) i od lat pracuje nad podobnymi projektami w Sudanie. Jak podkreślają Obłuski i Fushiya, praca nad projektem archeologicznym powinna przebiegać dwukierunkowo, z uwzględnieniem lokalnego punktu widzenia i tradycyjnej wiedzy o dziedzictwie kulturowym. Partnerstwo ze społecznościami lokalnymi w ramach projektu UMMA umożliwia pomyślną realizację projektu. Takie partycypacyjne, angażujące współczesne społeczeństwa, podejście daje możliwość prawdziwie dwustronnej współpracy i może przyczynić się do dekolonizacji metod stosowanych w archeologii w Sudanie.

Projekt archeologiczny powinien uwzględniać lokalne punkty widzenia i tradycyjną wiedzę o dziedzictwie kulturowym © CAŚ UW
Kobiety w Ghaddar nadal zachowują technikę wyplatania koszy, wykonując piękne tabaq
© T. Fushiya / CAŚ UW

Na łamach Archeowieści mieliśmy przyjemność opisać informacje o prawdopodobnie największym kościele znanym ze średniowiecznej Nubii, którzy badają archeolodzy pracujący w Starej Dongoli w Sudanie.

Źródło: Komunikat prasowy CAŚ UW

Rozpowszechniaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *