Międzynarodowa Szkoła Letnia ‘Wolin/Jómsborg miejsce spotkań Słowian i Skandynawów we Wczesnym Średniowieczu’

Międzynarodowa Szkoła Letnia ‘Wolin/Jómsborg miejsce spotkań Słowian i Skandynawów we Wczesnym Średniowieczu’ odbędzie się w dwa lipcowe tygodnie (16-30 lipca) w przyszłym roku 2023 na wyspie Wolin w Muzeum Regionalnym im. Andrzeja Kaube.

Niniejsza Szkoła Letnia koncentrować się będzie na badaniach nad interakcji pomiędzy zachodnimi Słowianami, a Skandynawami w basenie Morza Bałtyckiego w okresie wczesnego średniowiecza. Szczególnie uważnie badane będą relacje kulturowe, handlowe i polityczne.

Szkoła Letnia oferuje zajęcia i kursy z zakresu archeologii, historii, a także literatury zachodniosłowiańskiej i skandynawskiej z okresu wczesnego średniowiecza. Zajęcia skupiać będą się na interpretacji zabytków archeologicznych, dziejach politycznych i ekonomicznych Skandynawii oraz ziem zachodniosłowiańskich, numizmatyce Skandynawskiej i zachodniosłowiańskiej, skrypcie runicznym, kodykologii oraz paleografii polskich, nordyckich i staronordyjskich tekstów. Dodatkowo w ramach szkoły letniej planowana jest praktyka terenowa (wykopaliska archeologiczne), warsztaty w zakresie archeologii eksperymentalnej oraz jednodniowe wycieczki do stanowisk archeologicznych w Kamieniu Pomorskim i Lubinie.

W trakcie 14-dniowej Szkoły Letniej zaplanowane są także seminaria, wykłady, prace terenowe, dyskusje plenarne, prezentacje projektów badawczych, sesja posterowa, wizyty w muzeach oraz gry integracyjne (turniej hnefatafl i wikińska gra miejska). Szkoła letnia prowadzona będzie w języku angielskim.

Szkoła Letnia zaprasza każdego zainteresowanego powyższymi tematami, ale w szczególności studentów historii, archeologii oraz skandynawistyki. Serdecznie zapraszamy także badaczy specjalizujących się w historii średniowiecznej północnej Europy oraz ziem Słowiańskich. Zgłoszenia przyjmowane są od studentów z uniwersytetów z terenów Unii Europejskiej. Przyjmowane będą także aplikacje studentów spoza Unii Europejskiej. Wymagane jest ukończenie przynajmniej jednego roku studiów licencjackich/magisterskich/doktorskich i kontynuacja w trwającym obecnie trybie studiów. Każdy uczestnik otrzyma stypendium w wysokości 5000 złotych na pokrycie kosztów podróży.
Szkoła letnia sfinansowana będzie ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach programu “SPINAKER – Intensive International Education Programs”.
Aplikacje przyjmowane będą do 31 stycznia 2023.
Po więcej informacji: cbns@us.edu.pl
Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej: cbns.us.edu.pl
Komitet organizacyjny:
dr hab. Jakub Morawiec, prof. UŚ
dr hab. Rafał Borysławski , prof. UŚ
dr Annett Krakow
dr Grzegorz Bartusik
Ogłoszenie można pobrać stąd
Rozpowszechniaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *