LiDAR, satelity i sztuczna inteligencja w archeologii

Użycie danych LiDAR, zobrazowań satelitarnych oraz sztucznej inteligencji staję się normą w polskiej archeologii. Zapraszamy na wywiad z dr Łukaszem Banaszkiem o odkrywaniu i ochronie stanowisk archeologicznych z użyciem narzędzi cyfrowych.

Kadr z filmu “LiDAR, satelity i sztuczna inteligencja w archeologii”, Cyfrowa Kultura Obywatelska


Projekt Cyfrowa Kultura Obywatelska upowszechnia inicjatywę nauki i kultury obywatelskiej promując cyfrowe zasoby różnych instytucji kultury. Inicjatywa inspiruje i rozpowszechnia wiedzę o sztuce oraz uczy i promuje sposoby zastosowania technologii cyfrowych w badaniach nad kulturą, wskazując możliwości rozwoju dostępne dla każdego, w każdej grupie wiekowej i na każdym poziomie wykształcenia. ​

Program zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci przyznanego na działania w zakresie animacji kultury w projekcie Cyfrowa Kultura Obywatelska.

Rozpowszechniaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *