Tell el-Farcha. 20 lat polskich wykopalisk

Jest to wystawa jubileuszowa z okazji 20 – lecia badań prowadzonych przez Polaków na stanowisku Tell el-Farcha położonym w północno-wschodniej delcie Nilu, około 120 km od Kairu. Stanowisko zostało odkryte w 1987 r. przez włoskich archeologów, a od 1998 r. jest obiektem badań polskiej ekspedycji kierowanej przez prof. dr hab. Krzysztofa M. Ciałowicza z Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr Marek Chłodnicki z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.


Tell el-Farcha było ważnym ośrodkiem gospodarczo-politycznym w okresie formowania się państwa egipskiego. Przedmiotem badań polskich archeologów są osada oraz cmentarzysko.

Najstarsze ślady osadnictwa na wzgórzu w Tell el-Farcha datowane są na początek IV tysiąclecia p.n.e. Wśród odkryć są nie tylko liczne zabytki ruchome, ale także ciekawe założenia architektoniczne.


Wystawa prezentuje najważniejsze odkrycia dokonane na stanowisku, jak również otoczenie, w którym pracują archeolodzy. Wzbogacona jest również zabytkami, które pochodzą z predynastycznego cmentarzyska w Minszat Abu Omar położonego w tej samej części Delty Nilu. Na tym właśnie stanowisku dwadzieścia lat przed badaniami w Tell el-Farcha rozpoczęły się wykopaliska, w których uczestniczyli archeolodzy z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

Więcej informacji pod linkiem: http://ma.krakow.pl/tour/tell-el-farcha-20-lat-polskich-wykopalisk/

Autor: Anna Starzycka, kurator wystawy

Rozpowszechniaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *