Legitymizacja elit w Polsce i Norwegii – seria miniwykładów

Serię szcześciu miniwykładów opublikował ELITES – Zasoby symboliczne i struktury polityczne na peryferiach. Legitymizacja elit w Polsce i Norwegii, ok. 1000-1300. Projekt skupia się na sposobach i środkach, którymi posługiwali się członkowie elit politycznych dwóch peryferyjnych regionów Europy (Norwegii i Polski) w celu manifestowania swojej władzy i przywilejów wobec reszty elit jak i swoich poddanych.

Miniwykłady (po polsku i po angielsku, z napisami) Interdyscyplinarnego zespołu z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Oslo, w partnerstwie z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, dotyczą legitymizacji elit w Polsce i Norwegii i omawiają takie tematy, jak:

 

 • Kształtowanie się państwa w Polsce i Norwegii w średniowieczu

  Wczesnośredniowieczna Norwegia i Polska – co mają wspólnego, czym się różnią? Skąd pomysł aby zestawić te dwa kraje z peryferii ówczesnej łacińskiej Europy?
  Wykład w jezyku angielskim tłumaczony jest na język polski.
  Hans Jacob Orning, profesor w Instytucie Archeologii, Ochrony Zabytków i Historii na Uniwersytecie w Oslo.

 • Elity na peryferiach: władza symboliczna i legitymizacja

  Jak definiujemy średniowieczne elity? Kto do nich należał? Jaka była ich rola w tworzeniu państw? Jakich symboli używano aby zaznaczyć przynależność do elity i płynące z tego znaczenie i władzę?
  Wojtek Jezierski, adiunkt w Instytucie Archeologii, Ochrony Zabytków i Historii na Uniwersytecie w Oslo, w School of Historical and Contemporary Studies Uniwersytetu Södertörn oraz w Instytucie Studiów Historycznych na Uniwersytecie w Göteburgu.

 • O kulturze politycznej Piastów z nowej perspektywy

  Wewnątrzdynastyczne spory czy konflikty rozstrzygane zbrojnie? Co decydowało o legitymizacji w rozdrobnionych władztwach piastowskich na przełomie XIII i XIV? W swoim miniwykładzie Marcin Pauk proponuje spojrzenie na zjawiska polityczne rozbicia dzielnicowego w kontekście zachodnioeuropejskich studiów nad konfliktami, podkreślając znaczenie zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa dla legitymizacji władzy.
  Marcin Pauk, adiunkt na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

 • Przyjaźnie i sieci kontaktów średniowiecznych elit

  Czym były i jak powstawały sieci społeczne, co decydowało o ich wartości i zasięgu? Jaki typ relacji z władcą decydował o przynależności do wczesnośredniowiecznej elity?
  Wykład w jezyku angielskim tłumaczony jest na język polski.
  Jón Viðar Sigurðsson, profesor w Instytucie Archeologii, Ochrony zabytków i Historii (Uniwersytet w Oslo), dyrektor Instytutu od stycznia 2021 r. Członek komitetów redakcyjnych serii: “The Northern World”: “North Europe and the Baltic c. 400-1700 AD. Peoples, Economies and Cultures” (Brill), “Early European Research” (Brepols), “Northern Medieval World: On the Margins of Europe” oraz Medieval Institute Publications Western Michigan University.

 • Religia i legitymizacja władzy średniowiecznych elit

  Religia, wiara, liturgia, obrzęd w legitymizacji pozycji i roli elit. Miniwykład o przenikaniu sacrum do życia społecznego i politycznego, symbolice religijnej w legitymizacji władzy.
  Dr hab. Grzegorz Pac, adiunkt na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik projektu ELITES.

 • Elity kościelne, szczególny rodzaj średniowiecznych elit

  Elity kościelne, duchowne w średniowiecznej Polsce i Norwegii: jak powstawały? Jakie czynniki wpływały na ich formowanie? Jakie relacje łączyły je elitami świeckimi?
  Krzysztof Skwierczyński, mediewista, profesor w Katedrze Historii Kultury na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego.
  Od 1997 r. związany z redakcją „Przeglądu Historycznego”, od 2019 r. piastuje stanowisko Redaktora Naczelnego.

Projekt Zasoby symboliczne i struktury polityczne na peryferiach. Legitymizacja elit w Polsce i Norwegii, ok. 1000-1300 (2019/34/HS3/00500) jest finansowany z funduszy norweskich, w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki GRIEG. NCN jest operatorem programu poświęconego badaniom podstawowym, partnerem po stronie norweskiej jest the Research Council of Norway.  Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski (Wydział Historii) i Uniwersytet w Oslo (Instytut Archeologii, Konserwacji i Historii).

Patronat medialny nad projektem objęły portale WczesneŚredniowiecze.pl oraz Archeologia Żywa.

Zebrała: J.M.C.

Rozpowszechniaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *