Prof. Henryk Samsonowicz, „Początki narodu polskiego…?”

Profesor Henryk Samsonowicz był związany z UW przez 70 lat.  Jego przebogatego dorobku dotyczącego historii średniowiecza nie potrzeba wymieniać (ponad 800 prac naukowych!). Profesor odszedł od nas 28 maja 2021 roku.

Zapraszamy do wysłuchania wykładu Profesora pod tytułem „Początki narodu polskiego…?” , który został wygłoszony  18 października 2016 r. , w ramach jednego ze spotkań odbywających się na Uniwersytecie Warszawskim od 2000 roku,  w cyklu „8 Wykładów na Nowe Tysiąclecie”.

Plik:Henryk Samsonowicz - Order of the White Eagle.jpg
Henryk Samsonowicz
Domena Publiczna

Czytaj dalej „Prof. Henryk Samsonowicz, „Początki narodu polskiego…?””