Bioarchaeology of the Near East – tom 16 jest już dostępny

Najnowszy tom czasopisma Bioarchaeology of the Near East zawiera trzy artykuły. Grigoria Ioannou i Kirsi O. Lorenz przedstawiają systematyczny przegląd historii i aktualnego stanu badań nad bioarcheologią Cypru. Yossi Nagar z kolegami opisuje szkielet mężczyzny znaleziony w jaskini na Pustyni Judzkiej i datowany na wczesny chalkolit. Wreszcie Stephen Haines z kolegami pokazuje dwa przypadki małżowiny puszkowej, cechy niemetrycznej występującej w jamie nosowej i zidentyfikowanej u dwóch kobiet z XX-wiecznego Cypru.

W najnowszym tomie znajdują się artykuły:

Bioarchaeological research in Cyprus: A review

Artykuł prezentuje przegląd historii badań bioarcheologicznych człowieka na Cyprze poprzez analizę opublikowanej literatury. Omówione zostały dawne i obecne trendy, przedstawiony aktualny przegląd literatury. Podczas gdy naukowe studia nad cypryjskimi szczątkami ludzkimi zaczęły się pojawiać już pod koniec XIX wieku, kontynuowane z przerwami przez XX wiek, znaczące zmiany nastąpiły w latach 1980. W ostatnich dwóch dekadach XX wieku bioarcheologia człowieka na Cyprze znacznie się rozwinęła w kierunku studiów interdyscyplinarnych. Do tej pory ukazało się co najmniej 201 publikacji na temat cypryjskich archeologicznych szczątków ludzkich w czasopismach, biuletynach, rozdziałach, monografiach oraz dysertacjach. W ciągu ostatnich dziesięcioleci znacznie wzrosła liczba badań bioarcheologicznych zorientowanych na problemy archeologiczne, jak również liczba badań wykorzystujących techniki naukowe wykraczające poza standardowe podejście morfologiczne i metryczne. Wzrosła również liczba badaczy zajmujących się bioarcheologią człowieka na Cyprze. W ostatnich latach do badań i analiz szczątków ludzkich coraz częściej stosuje się najnowocześniejsze podejścia, co odbywa się w ramach interdyscyplinarnej archeologii.

Alone in a cave: Examination of a 5200 BCE skeleton from the Judean Desert, Israel

Szczątki ponad 50-letniego mężczyzny, będące jak dotąd jedynym kompletnym szkieletem datowany na wczesny chalkolit (Wadi Rabah) w Izraelu, zostały znalezione w jaskini na Pustyni Judzkiej (Nahal Mishmar, F1-003). Starszy mężczyzna cierpiał na ropnie w szczęce w następstwie próchnicy zębów i miał dobrze wygojony uraz w trzonie lewej kości piszczelowej. Morfologia czaszki i żuchwy została przeanalizowana za pomocą różnych metod i porównana z kośćmi natufijskich zbieraczy oraz wczesnych rolników z neolitu ptreceramicznego i chalkolitu. Wyniki sugerują ciągłość populacji od wczesnego do późnego chalkolitu.

Two cases of concha bullosa in a contemporary Cypriot skeletal collection

Małżowina puszkowa to przerost górnych, środkowych lub dolnych małżowin nosowych, najczęściej polegający na pneumatyzacji środkowych małżowin. Uważa się, że jest to wariant anatomiczny, a nie schorzenie. Choć jest on powszechny, jej etiologia jest słabo poznana. Nie jest jasne, czy płeć lub pochodzenie etniczne ma wpływ na częstość występowania małżowiny puszkowej, chociaż niektóre badania sugerują korelację. Niektórzy badacze twierdzą, że małżowina puszkowa predysponuje osoby do zapalenia zatok.

W niniejszym artykule autorzy przedstawiają dwa nowe przypadki obustronnej małżowiny puszkowej zidentyfikowane u kobiet pochodzących z Cyprus Reference Research Collection (CRRC). Praca ta ma na celu podkreślenie ograniczeń związanych z paleopatologiczną diagnozą stanu zapalnego i interpretacją zmian szkieletowych, które mogą być związane z zapaleniem zatok lub infekcją małżowin nosowych w szkieletach pochodzących z wykopalisk archeologicznych.

Tom czasopisma jest dostępny online pod adresem http://www.anthropology.uw.edu.pl/ na licencji Creative Commons.

Rozpowszechniaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *