ArcheoAtlas – Archeologiczny Atlas Małopolski

Wkrótce ruszy nowoczesny portal internetowy ukazujący bogactwo dziedzictwa archeologicznego Małopolski – Archeologiczny Atlas Małopolski. Portal stworzony przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie jest efektem prac archeologicznych na terenie Małopolski.

Archeologiczny Atlas Małopolski to pierwszy popularnonaukowy portal stanowiący skarbnicę wiedzy o dziedzictwie archeologicznym Małopolski.  ArcheoAtlas (nazwa skrótowa portalu) dostępny będzie także jako bezpłatna aplikacja na telefony komórkowe w Google Play oraz App Store.


Archeologiczny Atlas Małopolski, opracowany przez archeologów z Muzeum Archeologicznego w Krakowie, to kompendium wiedzy o dziedzictwie archeologicznym regionu i unikatowych odkryciach na blisko 400 stanowiskach archeologicznych w Małopolsce. Portal zawiera opracowane informacje naukowe o wydobytych zabytkach, ich datowaniu, treści kulturowej oraz historii odkryć. W bazie portalu znajdują się cyfrowe odwzorowania zabytków, archiwaliów, a także map i zdjęć stanowisk. Baza prezentuje również sylwetki archeologów biorących udział w badaniach oraz słownik pojęć. 

Archeologiczny Atlas Małopolski zbudowany jest na bazie współczesnej mapy. Użytkownicy mogą planować trasy wycieczkowe lub poruszać się po stanowiskach archeologicznych według preferowanych wytycznych – chronologicznych, tematycznych lub geograficznych. W ofercie portalu znajdują się także gotowe trasy oraz specjalnie opracowane kolekcje, które ukazują możliwości szerokiego zastosowania zasobów na nim udostępnionych. Portal zawiera także materiały edukacyjne w postaci specjalnie opracowanych lekcji archeologii, które mogą posłużyć jako uzupełnienie terenowych zajęć z historii, geografii, przyrody czy nawet rysunku. Korzystając z pokazowych materiałów zamieszczonych na portalu Użytkownik z łatwością stworzy samodzielnie lekcje według intersującego go tematu lub obszaru.

Portal powstał w  wyniku realizacji projektu Archeologiczny Atlas Małopolski. Digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Archeologicznego w Krakowie zrealizowanego dzięki finansowemu wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa: Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1: „E-administracja i otwarte zasoby”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfrowe zasoby regionalne”. 

Użytkownicy będą mogli korzystać z portalu już od 1 stycznia 2022 roku. 

Artykuł ten można bezpłatnie przedrukować, z podaniem źródła

Źródło: Materiały prasowe Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Rozpowszechniaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *