Przygotowanie postów

W ramach publikacji na blogu Archeowieści.pl zapewniamy edycję redaktorską tekstu oraz  finalną edycję redaktorską pod kątem wizualnej i rzeczowej optymalizacji treści. Dodatkowo możemy także zaoferować korektę tekstu napisanego w języku angielskim. Zapewniamy popularyzację poprzez zamieszczenie notatki na naszych stronach na Facebooku oraz Instagramie, a także Twitterze, w serwisie Wykop.pl oraz na portalu historycy.org. Po zapoznaniu się z poniższymi informacjami, prosimy o przesłanie propozycji i krótkiego opisu tematu na archeowiesci@uw.edu.pl.

Przypominamy, że pozwalamy na bezpłatny przedruk tekstu artykułów (patrz Wykorzystywanie treści).

Jakie treści publikujemy na naszym blogu?

Oryginalne treści

 • Tekst popularnonaukowy;
 • Długość tekstu ok. 5400 znaków;
 • dotyczący oryginalnych badań archeologicznych, nieopisanych w innych portalach;
 • Przygotowany przez badacza 
 • lub na podstawie wywiadu z badaczem
  (w przypadku wywiadu, prosimy także o przesłanie zgody i autoryzacji badacza);
 • Dodatkowo: min. 3 zdjęcia.

 Informacje o publikacjach naukowych

 • Tekst min. 1800 znaków;
 • Opisujący najważniejsze i najciekawsze zagadnienia artykułu, w sposób popularnonaukowy;
 • Zawierający odnośnik do oryginalnej publikacji;
 • Oraz min. 1 ilustrację (dopuszczoną do wykorzystania w Domenie Publicznej, na zasadach licencji Creative Commons, albo na podstawie zgody od autora/dysponenta praw autorskich).

 Streszczenia artykułów naukowych

 • Długość tekstu: 1800-3600 znaków;
 • Streszczenie popularnonaukowe;
 • Którego celem jest podzielenie się wiadomościami ze świata archeologii z czytelnikiem polskim, który nie zna języka angielskiego lub nie ma dostępu do zagranicznych czasopism naukowych;
 • Min. 1 ilustracja (dopuszczona do wykorzystania w Domenie Publicznej, na zasadach licencji Creative Commons, albo na podstawie zgody od autora/dysponenta praw autorskich).

 Tłumaczenia wiadomości z zagranicy

 • Informacja, która nie pojawiła się w polskich mediach;
 • Długość tekstu: ok. 1800 znaków;
 • Zgoda serwisu informacyjnego na użycie treści (po zapoznaniu się z zasadami wykorzystywania informacji z danego serwisu);
 • Min. 1 ilustracja (dopuszczona do wykorzystania w Domenie Publicznej, na zasadach licencji Creative Commons, albo na podstawie zgody od autora/dysponenta praw autorskich). 

Relacje z badań wykopaliskowych

 • Długość tekstu ok. 1800-3600 znaków;
 • Zgoda i autoryzacja prowadzącego badania wykopaliskowe;
 • Linki do ewentualnych informacji o wcześniejszych badaniach, albo do publikacji wyników wcześniejszych badań;
 • Min. 3 ilustracje.

Wydarzenia

 • Długość tekstu: ok. 1800 znaków;
 • Popularno-naukowy opis tematyki wydarzenia;
 • Czas i miejsce wydarzenia + ewentualnie dane o rejestracji itp.;
 • Link do strony wydarzenia;
 • Min. 1 ilustracja;
 • Informacja powinna zostać przesłana najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia;
 • Jeżeli są Państwo zainteresowani bardziej szczegółowym opisem zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia zasad patronatu medialnego.

Podstawowe informacje, jak przygotować tekst

 • Tytuł: maks. 60 znaków;
 • Wstęp: maks. 200 słów;
 • Ilustracja promująca (wykorzystywana także na FB, IG oraz Twitterze);
 • 2-3 zdania “O Autorze” (prosimy o dodanie linków do stron academia oraz reaserchgate);
 • Pod tytułem prosimy podać:
  • fraza kluczowa: minimum trzy słowa, specyficzne dla artykułu; następnie pojawia się w:
   • tytule, 
   • pierwszym akapicie,
   • przynajmniej jednym podtytule; 
  • kategoria (z kategorii istniejących na blogu);
  • tagi: maks. 9 tagów, najlepiej jednowyrazowych.
 • Jeżeli tekst jest dłuższy niż 1 strona A4, co 300 słów prosimy podać śródtytuł.
 • W tekście 
  • staramy się często używać wybranego słowa kluczowego
   • słowo kluczowe: pojedyncze, ogólne, najlepiej rzeczownik, odmieniane przez przypadki, musi pojawiać się jak najczęściej w tekście (np. studnia, noria, konferencja…);
  • używamy zamiennie strony czynnej i biernej;
  • dodajemy linki zewnętrzne.
 • Ilustracje

  • prosimy przesłać na adres redakcji archeowieści@uw.edu.pl wraz ze zgodą na użycie ilustracji na blogu Archeowieści, Facebooku oraz Instagramie;
  • prosimy o zaznaczenie, czy ilustracje można:
   • wykorzystać tylko na blogu i (nie można ich przedrukować – prawa zastrzeżone);
   • wykorzystać podczas przedruku (inne portale); wówczas prosimy o podanie licencji Creative Commons.
  • Ilustracja może zawierać znaki wodne, które autor sam naniósł,
  • Jeśli ilustracja została zaczerpnięta z bazy danych, prosimy o podanie źródła/sugerowanego opisu/autora/licencji/przynależności dzieła do Domeny Publicznej;
  • W przypadku ilustracji autorskich prosimy o podanie tytułu oraz autora;
  • W tekście prosimy o podanie miejsca umieszczenia ilustracji;
  • Wymagania techniczne:
   • prosimy o podanie na podstawie jakiej licencji ilustracje zostały użyte (np. CC-BY-2.0, via Creative Commons)
   • format *.jpg;
   • rozdzielczość min. 300 dpi;
   • na blog oraz FB dowolny rozmiar zdjęć  (ale nie mniej niż 250 dpi oraz poniżej 1.5 GB);
   • zdjęcia do umieszczenia na Instagramie 1080 x 1080 px – standardowy kwadrat, 1080 x 608 px – w przypadku szerokiej grafiki;

Proces publikacji

 1. Zgłoszenie prosimy przesłać na archeowieści@uw.edu.pl; otrzymają Państwo maila zwrotnego z informacją o przyjęciu lub odrzuceniu tematu.
 2. Po zaakceptowaniu zgłoszenia prosimy o przesłanie tekstu artykułu w postaci .doc oraz ilustracji, jako .jpg, na adres redakcji.
 3. Po zredagowaniu, wstępnym zoptymalizowaniu oraz opracowaniu graficznym  tekstu zostanie on przesłany autorowi do akceptacji oraz autoryzacji.
  1. UWAGA: w przypadku wywiadu lub relacji z wykopalisk autor tekstu przesyła tekst do autoryzacji prowadzącego badania.
 4. Po autoryzacji tekstu, zostanie on finalnie zoptymalizowany i poddany końcowej korekcie. Ostateczna redakcja techniczna nie podlega już autoryzacji. 
 5. Autor zostanie poinformowany o publikacji na blogu w dniu zamieszczenia postu na stronie.

Informacje dodatkowe

 • W przypadku wątpliwości dotyczących praw do wykorzystania treści/materiałów ilustracyjnych redakcja zwróci się do autora z prośbą o pisemne potwierdzenie autora/dysponenta praw autorskich. Każdy autor ma obowiązek upewnić się, że proponowane treści/materiały mogą zostać opublikowane. Redakcja nie odpowiada za naruszenia autorów tekstów, chociaż czuwa nad tym, aby twórcy działali w ramach społecznie i prawnie przyjętych norm etycznych.
 • Redakcja nie przyjmuje drastycznych, nieetycznych i obraźliwych treści, w tym materiałów ilustracyjnych. Jednak specyfika dziedziny, w której działamy, wymaga niekiedy przedstawienia fotografii szczątków ludzkich i zwierzęcych. Prosimy autorów o dobór figur odpowiedni dla publicznego odbiorcy.
 • Autorów prosimy o zwrócenie uwagi na formę tekstu, dostosowaną do publikacji w internecie. Słownictwo specjalistyczne powinno być odpowiednio wyjaśnione, treści przedstawione klarownie, kompozycja tekstu czytelna, zdania krótkie. Artykuł musi zawierać słowa i frazy kluczowe, zarówno w tytule, jak i treści.
Rozpowszechniaj