Przygotowanie postów

W ramach publikacji na blogu Archeowieści.pl oferujemy edycję redaktorską tekstu oraz przygotowanie wiadomości do formatu popularnonaukowego. Dodatkowo możemy także zaoferować korektę tekstu napisanego w języku angielskim. Zapewniamy popularyzację poprzez umieszczenie notatki na naszym portalu Facebook oraz Instagram. Po zapoznaniu się z proponowanymi formatami wiadomości, prosimy o przesłanie propozycji i krótkiego opisu tematu na archeowiesci@uw.edu.pl

Przypominamy, że pozwalamy na bezpłatny przedruk tekstu artykułów (patrz Wykorzystywanie treści)

 

Oryginalne treści

 • Tekst popularno-naukowy na około 3 strony
 • Tekst dotyczący oryginalnych badań archeologicznych, nie opisany w innych portalach
 • Przygotowany przez badacza albo na podstawie wywiadu (w przypadku wywiadu, prosimy także o przesłanie zgody badacza na przygotowanie takiego materiału)
 • Dodatkowo min. 3 zdjęcia

 

Informacje o publikacjach naukowych

 • Tekst min. 1 strona
 • Opisujący wyniki artykułu w sposób popularno-naukowy
 • Odnośnik do publikacji
 • Min. 1 ilustracja (która możliwa jest do wykorzystania na zasadach CC albo dzięki zgody od autora tekstu)

 

Streszczenia artykułów naukowych

 • Tekst na ok. 1-2 strony
 • Streszczenie popularno-naukowe w języku polskim
 • Celem byłoby podzielenie się wiadomościami ze świata archeologii z czytelnikiem polskim, który nie zna angielskiego albo nie ma dostępu do zagranicznych czasopism naukowych
 • |Min. 1 ilustracja (na której publikację uzyskana jest zgoda)

 

Tłumaczenia wiadomości z zagranicy

 • Informacja, która nie pojawiła się w polskich mediach
 • Tekst na ok. 1 stronę
 • Zgoda z serwisu informacyjnego na użycie treści (zapoznanie się z zasadami wykorzystywania informacji z danego serwisu)
 • Min. 1 ilustracja (która możliwa jest do wykorzystania na zasadach CC)

 

Zdjęcia oraz rysunki

 • format *.jpg
 • rozdzielczość min. 300 dpi
 • na blog oraz FB rozmiar zdjęć w dowolnym rozmiarze (ale poniżej 1.5 GB)
 • zdjęcia do umieszczenia na Instagramie 1080 x 1080 px – standardowy kwadrat, 1080 x 608 px – w przypadku szerokiej grafiki
 • zdjęcia objęte są prawami autorskimi, nie pozwalamy na ich wykorzystanie tak, jak tekstu (patrz Wykorzystywanie treści)
Rozpowszechniaj