Archeowieści

pawiany Archive

  • Mającą 2 mln lat czaszkę pawiana odkryto w jaskini Malapa w Republice Afryki Południowej. To najstarsza znana skamieniałość tych naczelnych.

    Najstarszy pawian

    Mającą 2 mln lat czaszkę pawiana odkryto w jaskini Malapa w Republice Afryki Południowej. To najstarsza znana skamieniałość tych naczelnych.

    Więcej