Archeowieści

Imhotep Archive

  • Imhotep, nadworny achitekt króla Dżosera, zniszczył stare grobowce podczas budowy pierwszej egipskiej piramidy – ustalili polscy acheolodzy kopiący w Sakkarze. […]

    Wandal Imhotep

    Imhotep, nadworny achitekt króla Dżosera, zniszczył stare grobowce podczas budowy pierwszej egipskiej piramidy – ustalili polscy acheolodzy kopiący w Sakkarze. […]

    Więcej