Archeowieści

Dainzú-Macuilxóchitl Archive

  • Pomalowane ludzkie żuchwy, które 1300 lat temu mogły być noszone jak wisiory, znaleźli archeolodzy podczas wykopalisk w dolinie Oaxaca w […]

    Malowane żuchwy

    Pomalowane ludzkie żuchwy, które 1300 lat temu mogły być noszone jak wisiory, znaleźli archeolodzy podczas wykopalisk w dolinie Oaxaca w […]

    Więcej