Regulamin i informacje o danych osobowych

1. Dla uzyskania dostępu do artykułów premium konieczne jest założenie w serwisie Archeowieści konta. Założenie konta jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest podanie ważnego adresu e-mail.

2. Płatności za dostęp do artykułów premium przyjmowane są jedynie za pośrednictwem serwisu Dotpay za pomocą udostępnionych na stronie Archeowieści formularzy.

3. Przez artykuły premium należy rozumieć te teksty, które są dostępne na stronie archeowiesci.pl tylko dla subskrybentów serwisu.

4. Subskrybent to osoba, która założyła konto i opłaciła dostęp do artykułów premium.

5. Dostęp do artykułów premium jest przydzielany automatycznie natychmiast po potwierdzeniu przez Dotpay wpłacenia określonej kwoty.

6. Archeowieści zwracają pieniądze tylko w sytuacji, gdy z winy Archeowieści albo powodów technicznych stojących po stronie serwisu teksty na stronie Archeowieści nie były dostępne przez ponad połowę czasu trwania abonamentu.

7. Archeowieści nie zwracają pieniędzy w sytuacjach, gdy użytkownik nie miał dostępu do tekstów z powodów niezależnych od serwisu (np. utrata przez użytkownika dostępu do internetu).

8. Wykupienie subskrypcji nie oznacza uzyskania prawa do publikowania tekstów z Archeowieści w innych mediach, na forach internetowych, blogach itp.

9. W sytuacjach spornych stosuje się przepisy polskiego prawa.

Dane osobowe

Archeowieści (http://archeowiesci.pl) gromadzą jedynie te dane subskrybentów, które są potrzebne do założenia konta w serwisie. Są to: wybrany przez subsrybenta login (nazwa użytkownika), adres e-mail i adres strony internetowej subskrybenta, jeśli go podał podczas rejestracji. System Archeowieści przechowuje również adresy IP, z których pisano komentarze.

Archeowieści z zasady nie udostępniają tych danych osobom trzecim. Do udostępnienia może dojść jedynie w wyjątkowych sytuacjach przewidzianych przepisami prawa. Na stronach serwisu może być widoczna jedynie nazwa sukbskrybenta i podany przez niego adres strony internetowej. Dane te są widoczne jednak tylko wtedy, gdy subskrybent skomentował wpis.

Archeowieści nie gromadzą numerów kart płatniczych i kredytowych, z których regulowane są płatności, ani też numerów rachunków bankowych, nazwisk i adresów subskrybentów. Archeowieści nie mają również dostępu do tych danych.

Jeśli chodzi o ochronę Państwa danych osobowych przez Dotpay, to spółka ta zobowiązała się do nieprzetwarzania tych informacji w celach innych niż związane z realizacją płatności na rzecz serwisu Archeowieści oraz do ich nieudostępniania stronom trzecim. Dotpay zapewnia również, że informacje zawarte w bazie danych osobowych nie będą dostępne dla większej liczby pracowników, niż jest to niezbędne do właściwego obsługiwania płatności.