Wywiad z prof. Bogusławem Gedigą

W ramach serii „Wywiady z Profesorami Archeologii” ukazała się pierwsza część rozmowy z prof. Bogusławem Gedigą.

– Jest to wywiady trochę inny niż te z prof. Krzysztofem Nowickim i Romualdem Schildem. Bardziej wspomnieniowy, głębiej ukazujący realia polskiej archeologii w czasach głębokiego powojennego stalinizmu. Wiele jest tu wspomnień o wybitnych przedwojennych archeologach, historykach i etnologach takich jak prof. Kazimierz Moszyński, prof. Rudolf Jamka, czy prof. Włodzimierz Hołubowicz. O realiach samego studiowania, o walkach o miejsca w akademikach, o skrzyniach pełnych krzemieni, o egzaminach i o sposobie prowadzenia zajęć – opisuje najnowszą rozmowę twórca cyklu Zbyszek Kubiatowski z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

Również sama archeologia ukazana jest w zupełnie innym ujęciu niż w poprzednich wywiadach. Porównania wrocławskiej i krakowskiej szkoły archeologii, wspomnienia o próbach wprowadzania socjalizmu do archeologii, powojennych rozliczeniach, czy o wyjazdach za granicę niejednemu ukaże archeologię w zupełnie innym świetle. – Najciekawsza jest jednak opowieść o tym jak zmieniała się archeologia w Polsce i na świecie. Ukazuje ona bowiem nie tylko zmiany metodologiczne, ale również ujęcie społeczne, organizacyjne, finansowe i wiele więcej – mówi Kubiatowski.

Profesor Gediga opowiada również o życiu rodzinnym, w tym m.in. o wychowywaniu dzieci na wykopie oraz daje parę rad wszystkim tym którzy marzą o zostaniu archeologiem.

Kolejne części rozmowy będą publikowane co 2-3 dni na kanale Archeo TV na portalu YouTube.