Archeolodzy znów będą latać nad Małopolską

Przez trzy dni nad terenami leżącymi na północny-wschód od Krakowa będzie latała awionetka, z której pokładu będą wykonywane zdjęcia lotnicze na potrzeby badań archeologicznych. Organizatorzy akcji są gotowi podzielić się fotografiami.

ryc2Osada produkcyjna z epoki żelaza w Chrustowicach. Na zdjęciu widoczne paleniska związane z osadnictwem kultury przeworskiej

Zdjęcia lotnicze są świetnym sposobem odkrywania nowych stanowisk archeologicznych, a także dokumentowania znanych obiektów. Siódma już akcja prospekcji lotniczej w rejonie woj. małopolskiego i świętokrzyskiego odbędzie się między 26 a 28 czerwca.

ryc3Otwarte osiedle z epoki żelaza w Rzemienowicach. Zdjęcia lotnicze ujawniają ślady po domostwach – zapewne ziemiankach lub półziemiankach

Archeolodzy prowadzą tę akcję każdego lata od 2010 r. Od 2015 r. naukowe naloty odbywają się w ramach projektu „Ukryte krajobrazy kulturowe zachodniomałopolskich wyżyn lessowych. Metody niedestrukcyjne w archeologicznym studium osadniczym” dzięki wsparciu Narodowego Centrum Nauki. Jego celem jest nieinwazyjne badanie struktur oraz form osadniczych przy zastosowaniu metod teledetekcyjnych i geofizycznych.

ryc4Badania geofizyczne stanowiska archeologicznego w Rzemienowicach potwierdzają obecność struktur archeologicznych oraz uzupełniają informacje wynikające ze zdjęć lotniczych

Pierwsza edycja „Prospekcji Małopolska” w 2010r. była bezpośrednio związana z powstaniem krótkiego filmu dokumentalnego nt. archeologii lotniczej pt. „Czy leci z nami archeolog”. Film oraz zdjęcia lotnicze są dostępne w stronie www.archeolot.pl na otwartej licencji. (link do filmu w serwisie YouTube).

ryc5Przykład otwartej osady pradziejowej widocznej na zdjęciu lotniczym. Makocice, gm. Proszowice

– Podczas siedmiu lat prospekcji lotniczej i zaangażowaniu wielu osób udało wykonać się kilka tysięcy zdjęć, które ujawniły ponad 300 miejsc z podziemnymi strukturami archeologicznymi. Niektóre z odkryć ukazują nieznane wcześniej rozległe stanowiska pradziejowe czy z epoki żelaza, opuszczone późnośredniowieczne osady, grodziska średniowieczne oraz rozbudowane obronne osiedla z epoki brązu i neolitu – opowiada archeolog Piotr Wroniecki.

ryc6Schemat przedstawiający powstawanie wyróżników roślinnych, których archeolodzy szukają na zdjęciach lotniczych

W związku z planowaną akcją, autorzy informują że jeżeli ktoś z czytelników zechciałby znaleźć się w posiadaniu zdjęcia z lotu ptaka terenów, które będą w obrębie badanego obszaru, to jest to jak najbardziej możliwe. Proszą o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów na adres poczty elektronicznej: piotr.wroniecki (at) gmail (dot) com.

Sprawdź na tej mapie, gdzie będą latać archeolodzy