Wywiady z profesorami archeologii

Filmowe wywiady z zasłużonymi polskimi archeologami można od dziś oglądać na YouTube w ramach serii „Wywiady z Profesorami Archeologii”.

Pierwsza część rozmowy z prof. Krzysztofem Nowickim

Na razie ukazały się rozmowy z profesorem Romualdem Schildem i profesorem Krzysztofem Nowickim. Wywiad z każdym z profesorów składa się z 7 filmów, których długość waha się od 9 do 16 minut.

Serię realizuje Zbyszek Kubiatowski z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ze środków pozyskanych przez Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk, z Działalności Upowszechniającej Naukę.

Filmy mają prezentować życie naukowe i osobiste zasłużonych polskich profesorów. Ich badania terenowe w Polsce i na świecie, prace gabinetowe, ale również refleksje na temat archeologii dzisiejszej, jak i tej sprzed wielu lat.

Filmy przygotowane są w postaci popularnonaukowej, tak aby przybliżyć archeologię jak najszerszemu gronu odbiorców. – Każdy z wywiadów ma swój własny klimat i każdy jest unikalny. Osiągnięcie takiego efektu było możliwe dzięki przyjętej formule prowadzenia wywiadów, pozwalającej ich bohaterom swobodnie interpretować pytania i wdawać się w długie dygresje – komentuje Zbyszek Kubiatowski.

Seria tworzona jest głównie z trzech powodów. Po pierwsze, autor chce zaprezentować archeologię przez pryzmat jej twórców. Oderwać ją od konkretnych stanowisk i zabytków, a pokazać ludzi którzy poświęcili jej całe swoje życie. Dzięki wywiadom dowiadujemy się dlaczego podjęli decyzję o rozpoczęciu studiów archeologicznych, jak one wyglądały, z jakimi perypetiami, przygodami i przeszkodami się one wiązały. Poznajemy również „od kuchni” pracę archeologów. Dzięki szczerym zwierzeniom łatwo zaobserwować różnicę pomiędzy pracą filmowych bohaterów w stylu Indiany Jonesa a badaniami prawdziwych naukowców. Przyglądamy się również tematowi, który poruszany jest niezwykle rzadko, tak w literaturze naukowej, jak popularnej, a mianowicie życiu osobistemu i rodzinnemu archeologów. To jak poszczególni naukowcy radzili i radzą sobie z licznymi i często długotrwałymi rozłąkami ze swoimi rodzinami.

Pierwsza część rozmowy z prof. Romualdem Schildem

Drugim powodem jest chęć zapisania historii archeologii, której bohaterowie filmów byli i nadal są świadkami. Ich wieloletnia praca w archeologii pozwala im spojrzeć na zmieniającą się archeologię z bardzo ciekawej perspektywy. Oprócz bowiem zmieniających się metod i celów badawczych, zmieniała się Polska i cały świat. Niezwykle interesujące i przejmujące są opowieści o studiowaniu w czasach głębokiego socjalizmu, o problemach związanych z wyjazdami zagranicę, czy o wpływie wojny w Wietnamie na badania wykopaliskowe w Egipcie i Sudanie.

Trzecim i najważniejszym powodem, jest chęć zaprezentowania, jak najszerszej publiczności, życia i działalności naukowej bohaterów filmów. – Jeśli historie ich życia, zapisane na taśmie filmowej, staną się inspiracją choć dla jednej osoby do kontynuowania ich prac, będzie to oznaczać, że warto było je nakręcić – mówi Kubiatowski.

W czerwcu serię wzbogaci rozmowa z profesorem Bogusławem Gedigą. Kolejne 3 wywiady ukażą się jeszcze w tym roku, kto będzie ich bohaterem na razie pozostaje tajemnicą. Wszystkie filmy udostępnione będą bezpłatnie na serwisie YouTube, na kanale ArcheoTV, na licencji Creative Commons.