Spotkaj średniowiecznych mieszkańców Poznania

Co tysiącletni szkielet ludzki może powiedzieć nam o przeszłości? Od połowy kwietnia Rezerwat Archeologiczny „Genius loci” zaprasza na wystawę „Pokolenie 966 – świt wielkich przemian”. „To wystawa inna niż wszystkie. To wiedza o dawnych czasach podana w nowoczesny sposób” – zachęcają organizatorzy.

1. Artystyczna rekonstrukcja wyglądu dziewczynki pochowanej na Sródce. Rys. M. Kuźma, fot. K. Ratajczak

Artystyczna rekonstrukcja wyglądu dziewczynki pochowanej na Śródce. Rys. M. Kuźma. Fot. K. Ratajczak

Badania archeologiczne, prowadzone na terenie Ostrowa Tumskiego od blisko stu lat, pozwoliły na odzyskanie pamięci o wielkości i znaczeniu grodu poznańskiego. Monumentalne konstrukcje wałów grodowych, pierwsze kamienne budowle rezydencjonalne i sakralne oraz wielkie przemiany, których areną stała się tutejsza warownia w drugiej połowie X wieku, wzbudzają podziw współczesnych mieszkańców miasta.

W kontekście tych wydarzeń naturalne jest odwoływanie się do wielkich postaci – autorów i budowniczych początków polskiej państwowości – Mieszka I, Bolesława Chrobrego, księżnej Dobrawy, biskupa Jordana czy biskupa Ungera. Archeologia pozwala ocalić od zapomnienia również ich poddanych, o których milczą kronikarze. Kim byli ludzie pochowani na cmentarzu na pobliskiej Śródce, których pracy, wiedzy, umiejętnościom i doświadczeniu gród poznański zawdzięcza potęgę i rozwój?

2. Artystyczna rekonstrukcja wyglądu mężczyzny pochowanego na Sródce. Rys. M. Kuźma, fot. K. Ratajczak

Artystyczna rekonstrukcja wyglądu mężczyzny pochowanego na Śródce. Rys. M. Kuźma. Fot. K. Ratajczak

Badania nekropoli wczesnośredniowiecznej, na której chowano pierwszych chrześcijan, tworzą obraz czasów, w których nowa religia wkraczała na ziemie polskie. Dzięki dobrze zachowanym szczątkom kostnym nauka pozyskała informacje o ludziach żyjących pod koniec X i w początkach XI wieku w poznańskim grodzie. Nowoczesne metody antropologiczne pozwalają na poznanie ich twarzy oraz odpowiedź na pytania kim byli ci ludzie, jakie mieli zwyczaje, w jakim byli wieku, co jedli i na co chorowali.
Na zwiedzających czekają portrety w postaci hologramów oraz zabytki wydobyte z grobów. Opowieść o dawnych czasach wzbogacają między innymi nowe prezentacje dostępne w infokioskach na wystawie oraz materiał filmowy.

Wystawę będzie można zwiedzać od 16 kwietnia.

Współpraca: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – Rezerwat Archeologiczny Genius loci; Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Pracownia Archeologiczna.