Poznaj życie codzienne w Małopolsce w czasach chrztu Polski

Muzeum Archeologiczne w Krakowie zaprasza na podróż w drugą połowę X w. Wystawę „Życie codzienne w Małopolsce w czasach chrztu Polski” będzie można oglądać od 12 kwietnia.

plakat 1

Małopolska miała być wówczas zdominowana przez lud, któremu historycy nadali miano Wiślan. Badania archeologiczne pozwalają wskazać kilka cech typowych dla tego regionu. Należą do nich przede wszystkim tzw. wielkie grody z Wawelem na czele, a także monumentalne kopce i czy specyficzna ceramika.

Czas od przełomu IX i X wieku był dla Wiślan okresem wpływów wielkomorawskich – poświadczonych znaleziskami archeologicznymi, na czele z największym skarbem grzywien siekieropodobnych z krakowskiego Okołu. Już wówczas mogli oni mieć styczność z chrześcijaństwem – historiografia łączy z Wiślanami przekaz tzw. legendy panońskiej (żywot św. Metodego) o siłą ochrzczonym słowiańskim księciu.

Około połowy X wieku Małopolska znalazła się w orbicie wpływów czeskich, a z jego końcem została przyłączona do Państwa Piastów. Już w roku 1000 w Krakowie powstała siedziba biskupstwa.

Na wystawie zaprezentowane zostaną pochodzące z X-XI w. zabytki archeologiczne z Krakowa i jego najbliższej okolicy. Tłem ekspozycji będą plansze ukazujące różne aspekty życia mieszkańców Małopolski.

Scenariusz wystawy przygotowała Anna Tyniec. Ekspozycję będzie można oglądać do grudnia 2016