Seminaria o polskich odkryciach

W tym roku mija 60 rocznica założenia Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN, obecnie noszącego nazwę Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych. Z tej okazji instytucja organizuje cykl jubileuszowych seminariów poświęconych najważniejszym dokonaniom polskich archeologów działających na Bliskim Wschodzie i w północno-wschodniej Afryce.

Św. Anna z Faras

Ocalony przez polskich archeologów wizerunek św. Anny z katedry w Faras, który można obecnie podziwiać w Muzeum Narodowym w Warszawie

Spotkania odbywać się będą dwa razy w miesiącu, we wtorki o godzinie 13:30 w Sali 05 w Pałacu Staszica w Warszawie.

„Relacje z przeszłości, również nieformalne i osobiste, chcemy włączyć w program tegorocznych seminariów. Chodzi nam nie tylko o przywołanie kolejnych etapów budowy polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej związanych z otwieraniem nowych stanowisk archeologicznych, czemu służyły jubileuszowe uroczystości zorganizowane w Kairze przez PCMA [Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW – WP], ale również o uczczenie historii przyjaźni i międzyinstytucjonalnej współpracy naszej archeologicznej rodziny. Poprzez te seminaryjne wspomnienia, chcielibyśmy podziękować kolegom ze wszystkich współpracujących instytucji za wspólne lata kontynuowania dzieła prof. Kazimierza Michałowskiego z nadzieją, że potrafimy nadal wspólnie działać w realiach współczesnego świata” – piszą organizatorzy

Seminaria zaplanowano na 22 marca, 5 i 19 kwietnia, 10 i 24 maja oraz 7, 21 i 27 czerwca.

seminarium IKSIO