Średniowieczne pamiątki pielgrzymie z Gdańska trafiły do sieci

Ponad 700 zabytków związanych z ruchem pielgrzymkowym w XIV i XV-wiecznym Gdańsku udostępniło online gdańskie Muzeum Archeologiczne. W tym roku baza zostanie poszerzona o 300 kolejnych obiektów.

plakietka 3

Plakietka z przedstawieniem klęczącego mężczyzny, który prawą ręką trzyma hostię, a lewą, jak się wydaje, gałąź wyrastającą z tej hostii. Fot. Joanna Szmit, Creative Commons

„Zbiór ten jest wyjątkowy w skali europejskiej, ze względu na fakt, iż 99 proc. tych artefaktów pochodzi z systematycznych badań wykopaliskowych i posiada pełną dokumentację okoliczności, w jakich zostały pozyskane” – informuje dr Henryk Paner na stronie poświęconej „Gdańskiej Kolekcji Pamiątek Pielgrzymich”. Naukowiec jest jednocześnie inicjatorem przedsięwzięcia i jego realizatorem.

Na bazę danych składają się zarówno fotografie, jak i zwięzłe opisy zabytków. Zbiór obejmuje zarówno plakietki pielgrzymie, czyli znaczki które przyczepiano do ubrania w czasie wędrówki, jak i inne rodzaje pielgrzymich pamiątek – dzwoneczki, grzechotki, gwizdki, relikwiarzyki, lusterka czy miniaturowe rogi. Wszystkie pochodzą z wykopalisk, które prowadzono na terenie Gdańska w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Teraz znajdują się w zbiorach lokalnego Muzeum Archeologicznego.

plakietka 2

Święta Krew. Plakietka przedstawiająca rycerza na koniu z ogonem splecionym w węzeł. Jeździec trzyma lewą ręką uzdę, a w prawej ma oparty o łęk siodła duży krzyż z przybitym Chrystusem. Fot. Joanna Szmit, Creative Commons

Jak przekonują muzealnicy, bogate zbiory reprezentują świadectwa religijności gdańszczan i dowody na istotne znaczenie Gdańska na trasach średniowiecznych europejskich pielgrzymów. Te XIV i XV-wieczne szlaki przyrównywane są do sieci współczesnych autostrad.

Pierwsza część kolekcji udostępniona na stronie Archeoportalu liczy 739 eksponatów. W kolejnej transzy, która zostanie upubliczniona w 2016 roku, zamieszczone zostaną świadectwa kultu Najświętszej Marii Panny. Będzie to sumie ponad 300 kolejnych zabytków. Jak poinformował PAP Marcin Szmit z Działu Cyfryzacji i Archiwizacji Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, planowane jest poszerzanie Archeoportalu o prezentację kolejnych kolekcji zabytków.

Elektroniczna baza danych dotycząca pielgrzymów pozwala odnaleźć i zidentyfikować nie tylko samo stanowisko i sezon badawczy w czasie którego dokonano odkrycia, ale także instytucję prowadzącą wykopaliska, nazwisko kierownika badań, zarejestrowane konteksty i zabytki. Fotografie zabytków udostępnione są na zasadach Creative Commons – Uznanie Autorstwa 3.0 Polska (CC-BY-3.0). „W celu umożliwienia ponownego wykorzystania zasobów MAG nie wprowadza znaków wodnych na wizerunkach, realizując w ten sposób zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych” – czytamy w regulaminie zbiorów online.

plakietka 1

Miniaturka hermowego relikwiarza św. Serwacjusza w mitrze biskupiej, adorowanego przez dwa anioły, z których jeden (po lewej stronie świętego) trzyma w rękach klucz, a drugi (po prawej) pastorał. Fot. Joanna Szmit, Creative Commons

Stworzenie katalogu zabytków online dotyczących średniowiecznych pielgrzymów było możliwe dzięki dofinansowaniu otrzymanemu przez muzeum z priorytetu „Digitalizacja” wchodzącego w skład programu ministra kultury i dziedzictwa narodowego „Wieloletni Program Rządowy Kultura”. Jego celem jest poprawa dostępu do kultury oraz uczestnictwa w życiu kulturalnym na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich, przez modernizację i budowę infrastruktury bibliotecznej oraz digitalizację zasobów polskich muzeów, bibliotek i archiwów. W ramach projektu, którego inicjatorem był Dział Archiwizacji i Cyfryzacji Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, zakupiono m.in. profesjonalny sprzęt fotograficzny, serwer, stacje robocze oraz zaprojektowano i stworzono system bazodanowy, który może służyć do umieszczania kolejnych kolekcji online.

Tekst pochodzi z serwisu Nauka w Polsce.

Plakietki dostępne są na stronie Archeoportal.

NędzaUjdzie w tłumieŚrednieDobreBardzo dobreRewelacja (Oddanych głosów: 9, średnia ocen: 5,33 na 6)
Loading...