IV Warszawska Konferencja Geoarcheologiczna o zmianach klimatycznych w Afryce północno-wschodniej

IV edycja Warszawskiej Konferencji Geoarcheologicznej w Warszawie odbędzie się 8-9 kwietnia 2016 r. Można już zgłaszać referaty.

LOGO

Przyszłoroczna edycja będzie poświęcona bardzo istotnej kwestii zmian klimatu w okresie schyłkowego plejstocenu i holocenu na obszarze Afryki północno–wschodniej. Głównym celem spotkania jest nie tylko dyskusja nad kwestią zmian klimatu zachodzących oraz jego wpływie na kulturę dawnego człowieka, ale przede wszystkim zainicjowanie dyskusji dotyczącej wypracowania spójnego podziału klimatostratygraficznego dla tego obszaru, który będzie bazował na szerokiej gamie danych geoarcheologicznych.

Imprezę zatytułowaną „Late Pleistocene and Holocene climatostratigraphy of Northeastern Africa reflected in lake sediments and geoarchaeological data” objąły patronatem International Commission of the Later Prahistory of Northeastern Africa, Komitet Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk oraz Komitet Narodowy INQUA

Podobnie jak poprzednie, przyszłoroczna konferencja organizowana jest przez Instytut Archeologii UKSW (dr Fabian Welc) oraz Zakład Geologii Klimatycznej Instytutu Geologii Podstawowej Wydziału Geologii UW (prof. Leszek Marks).

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2016 roku. Formularze zgłoszeniowe i szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są na stronie: www.geoarcheologia.uksw.edu.pl. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Z wynikami obrad z poprzedniej konferencji można zapoznać się na stronie www.studia.quaternaria.pan.pl/toc/sq_volume30-2.html

Propozycje referatów można zgłaszać do końca stycznia 2016 roku. Wszelkie informacje znajdują się na stronie konferencji: geoarcheologia.uksw.edu.pl.