Starożytne cmentarzysko z Mazur ponownie odnalezione

Cennego odkrycia na terenie Mazur dokonali archeolodzy z Fundacji Dajna. im Jerzego Okulicza-Kozaryna. Choć zespoły grobów nad Jeziorem Probarskim k/Mrągowa interesowały naukowców od dziesięcioleci, dopiero niedawne odkrycia z Kosewa znacząco zmieniają wiedzę na temat starożytnego cmentarzyska oraz życia naszych przodków w tym rejonie.

1 -Fot. Jolanta B+éasiak-Wielgus

Fot. Jolanta Błasiak-Wielgus

Zespół cmentarzysk w Kosewie położony jest w południowo‑wschodniej części Pojezierza Mrągowskiego. Nekropole oznaczone numerami I, II i III stanowią jeden z najsłynniejszych i najbogatszych zespołów cmentarzysk w północno-wschodniej Polsce z okresu wędrówek ludów, datowanych na VI-VII wiek n.e.

Pierwsze wykopaliska prowadzili tutaj jeszcze na początku XX wieku badacze pruscy. Niestety zawarte w ich archiwalnej dokumentacji dane były niekompletne lub zaginęły, co uniemożliwiło na długie lata odnalezienie cmentarzysk i kontynuację wykopalisk.

2-Fot. Jolanta B+éasiak-Wielgus

Fot. Jolanta Błasiak-Wielgus

Do przełomu doszło w 2005 roku, gdy podczas badań powierzchniowych odnaleziono jedną z „zaginionych” nekropoli. Z uwagi na niepokojące dane o rabunkowej działalności na jej terenie pracownicy Fundacji Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna oraz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzili w 2014 r. wizję lokalną. Następnie w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Olsztynie podjęli badania ratownicze, które pozwoliły ostatecznie stwierdzić, że mamy do czynienia z poszukiwanym cmentarzyskiem Kosewo III.

Wyniki prac potwierdziły unikatową w skali Polski wartość znalezisk. Podczas trwającej trzy dni akcji ratowniczej archeolodzy zabezpieczyli niemal 400 zabytków zalegających w naruszonej orką ściółce leśnej. Znalazły się wśród nich, m.in. bezcenne brązowe, srebrne i złote przedmioty takie jak, sprzączki i okucia pasa, zapinki (fibule), bransolety, zawieszki.

3-Fot. Jolanta B+éasiak-Wielgus

Fot. Jolanta Błasiak-Wielgus

Zabezpieczenie i uratowanie zabytków odnalezionych w 2014 r. jest jedynie początkiem zakrojonego na szeroką skalę projektu. Wobec ciągłego narażenia na niszczenie cennych znalezisk, nekropole w Kosewie wymagają pilnej ochrony i inwentaryzacji. Dane archiwalne wskazują, że pod ziemią zalegają w dalszym ciągu setki grobów popielnicowych i jamowych, kryjących bogato wyposażone pochówki ciałopalne.

Dlatego w kolejnych sezonach planowane są badania powierzchniowe oraz nieinwazyjne prace poszukiwawcze pozostałych nekropoli Kosewo I i Kosewo II. Do udziału w ekspedycji zaproszono specjalistów z Polski i z Europy zajmujących się nowoczesnymi technikami badawczymi m.in. skanowanie laserowe, pomiary geomagnetyczne, planigrafia i digitalizacja danych, prospekcje podwodne.

4-Fot. Jolanta B+éasiak-Wielgus

Fot. Jolanta Błasiak-Wielgus

W tym roku Fundacja Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna otrzymała dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu „Alt Kossewen III – inwentaryzacja i opracowanie archiwalnego cmentarzyska z okresu wędrówek ludów”. Zadanie realizowane w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona zabytków archeologicznych obejmuje konserwację zabytków metalowych, konserwację zabytków ceramicznych, analizę antropologiczną kości, analizę fizyko-chemiczną zabytków metalowych, dokumentację rysunkową, fotograficzną i skanowanie laserowe zabytków, a także wydanie katalogu i folderu popularno-naukowego oraz organizację konferencji naukowej i wystawy prezentujących eksponaty i wyniki badań z 2014 roku.

Partnerami Fundacji Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna w realizacji projektu są Narodowy Instytut Dziedzictwa, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Burmistrz Miasta Mrągowo, Muzeum w Mrągowie, Studenckie Koło Naukowe Propagowania i Wspierania Specjalistycznych Technik Badawczych „Excalibur” oraz Nadleśnictwo Strzałowo.

NędzaUjdzie w tłumieŚrednieDobreBardzo dobreRewelacja (Oddanych głosów: 13, średnia ocen: 4,92 na 6)
Loading...
Tags: