Skarby Lwowa będzie można oglądać w Krakowie

Prawie 500 zabytków prezentujących dzieje Lwowa od wczesnego średniowiecza po XX w. znajdzie się na wystawie „Uratowane skarby podziemnego Lwowa” w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.

Lwów 10

Taca z XVІ w. Fot. Roman Szyszak

Ekspozycja prezentuje historię miasta przez pryzmat badań archeologicznych przeprowadzonych w ciągu ostatnich 15 lat. Oferuje podróż od czasów przed założeniem książęcego miasta do dziś. Daje możliwość dotknięcia przeszłości: zobaczenia jak ludzie żyli wiele wieków temu, jakich rzeczy używali w życiu codziennym i jak się bawili.

Lwów 1

Puchar weselny z XVIII w. Fot. Roman Szyszak

Wśród blisko 500 prezentowanych artefaktów są rzadkie i unikalne znaleziska: taca cynowa z najstarszym godłem Lwowa wykonanym na przedmiocie metalowym, staroruskie enkolpiony, brązowa gotycka figurka błazna, kości do gry i wiele innych przedmiotów. Wystawa prezentuje materiały z ponad 40 miejsc, w których prowadzono badania archeologiczne w historycznej części Lwowa.

Lwów 2

But z XV w. Fot. Roman Szyszak

Najstarsze znaleziska pochodzą jeszcze z czasów słowiańskich, które historycy nazywają „przedpisemnymi”, tzn. w przybliżeniu z VII wieku, a „najnowsze” są z przełomu XIX i XX wieku.

Lwów 3

Nakładka pielgrzymska z XV w.

Ekspozycję uzupełnia 30 planszy tematycznych, zdjęć z miejsc prowadzenia prac wykopaliskowych, artystycznych wizji znanych lwowskich malarzy i reprodukcji starych map oraz krajobrazów miasta.

Lwów 4

Figurka błazna z XV w. Fot. Roman Szyszak

Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających od 18 listopada 2015 r. w salach ekspozycyjnych Muzeum Archeologicznego w Krakowie.

Lwów 5

Krzyż-enkolpion z ХІІ-ХІІІ w. Fot. Roman Szyszak

Organizatorami wystawy są Muzeum Archeologiczne w Krakowie i Ośrodek Naukowo-Badawczy „Ratownicza Służba Archeologiczna” Instytutu Archeologii NAN Ukrainy przy wsparciu Lwowskiej Rady Miasta.

Lwów 6

Fiszki i kostki do gry z XIV-XVII w. Fot. Roman Szyszak

Archeowieści są patronem medialnym wystawy.

Lwów 7

Fajki z XVII-ХІХ w. Fot. Roman Szyszak

Lwów 9

Siekiera bojowa z XVII w. Fot. Roman Szyszak

Lwów 8

Zabawki-gwizdawki (okaryny) z XVIII w. Fot. Roman Szyszak

Tags: ,