Pierwsze badania sopockiego kurhanu

Wstępne badania kurhanu położonego na terenie Sopotu pozwoliły ustalić, że powstał najpewniej ponad 1800 lat temu, czyli w okresie wpływów rzymskich.

Sopot 2

Fot. Urząd Miasta Sopot

Dwa nierozpoznane dotychczas kurhany znajdują się obok siebie w sopockim lesie. Kilka dni temu zakończyły się wstępne badania jednego z nich. Archeolodzy rozpoznali jedną czwartą mającego 16 m średnicy i 1,5 m wysokości kurhanu i odkryli kilka warstw średniej wielkości kamieni – otoczaków, ciekawą konstrukcję z dużych kamieni, zalegającą w warstwie zbitej gliny oraz ułamki ceramiki, śladowo zachowane bliżej nieokreślone szczątki kostne i węgiel drzewny.

Na podstawie dotychczasowej obserwacji i analogii do tego typu usypanych obiektów znanych m.in. na Pomorzu Gdańskim (m.in. w Węsiorach czy Odrach) z całą pewnością kurhan ten stanowił miejsce dawnego pochówku zmarłych.

– Odkryty dotychczasowy materiał, głównie w postaci ceramiki, umożliwił nam wstępnie określić jego chronologię na I–II w. n.e., to jest na wczesną fazę okresu wpływów rzymskich, co mogło wiązać się z zasiedleniem terenu Sopotu i okolicy przez ludność pochodzenia skandynawskiego. Warto tutaj przypomnieć, że od I wieku p.n.e. do IV wieku n.e. nastąpił wyraźny wzrost znaczenia Morza Bałtyckiego jako szlaku dalekosiężnych powiązań handlowych i oddziaływań kulturowych. Rejon Sopotu, podobnie jak całego Pomorza Gdańskiego, zasiedlały miejscowe plemiona kultur oksywskiej, a także napływowe wielbarskiej pozostawiając liczne osady i związane z nimi cmentarzyska. Możliwe więc, że powyższe kurhany są zachowanym, cennym cmentarzyskiem i stanowią dziedzictwo kulturowe z tamtego okresu czasu, kiedy zmarłych spalonych na stosie składano w popielnicach lub też niespalonych osobników chowano wewnątrz kurhanu pod grubą warstwą kamieni i piasku – mówi Aleksandra Szymańska-Bukowska, która nadzoruje badania.

Sopot 1

Fot. Urząd Miasta Sopot

– Z uwagi na to, że tegoroczne badania miały charakter jedynie rozpoznawczy i nie wyjaśniono wielu kwestii, wskazana jest ich kontynuacja, zwłaszcza, że w sąsiedztwie znajduje się drugi, podobny i też nierozpoznany kurhan – dodaje. Aktualnie badany obiekt został zabezpieczony przy współudziale młodzieży szkolnej z II Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie.

Badania prowadzono przy współpracy mgr Macieja Szyszki z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

Na podstawie komunikatu prasowego Urzędu Miasta Sopot.

NędzaUjdzie w tłumieŚrednieDobreBardzo dobreRewelacja (Oddanych głosów: 15, średnia ocen: 5,40 na 6)
Loading...