W rezydencji księcia Daniela

Na Wysokiej Górce w Chełmie archeolodzy odkrywają XIII-wieczną siedzibę księcia halicko-wołyńskiego i króla Rusi Daniela Romanowicza.

Chełm_-_Wysoka_Górka

Wysoka Górka w Chełmie. Doskonale widać zasypane już wykopy archeologów w południowej części wzniesienia. Tegoroczne wykopaliska prowadzone są w części północnej. Fot. Miachał Derela, Creative Commons

Jak pisze „Dziennik Wschodni”, są to największe badania archeologiczno-architektoniczne prowadzone obecnie w Polsce.

Prace trwają już piąty sezon. – Odkryliśmy pozostałości pięciu kamiennych budynków, w tym samą rezydencję księcia Daniela, cerkiew św. Jana, wieżę mieszkalno-obronną oraz imponujących rozmiarów wał obronny – powiedział gazecie Tomasz Dzieńkowski, archeolog z UMCS w Lublinie.

W tym roku archeolodzy natrafili na budowlę z zielonego kamienia – glaukonitytu. Wśród odsłoniętych dotąd pozostałości jest misternie wykuta w kamieniu kolumna. Badacze liczą, że w zakrytych ziemią częściach budowli kryje się jeszcze więcej pięknych elementów dawnej architektury.

Odkryte dotąd ruiny wskazują, że budowniczowie książęcej siedziby pochodzili z Niemiec lub z Włoch. Archeolodzy znajdują również liczne zabytki ruchome: kościane oprawki, metalowe ozdoby, groty strzał, fragmenty ceramiki i zwierzęce kości.

Prace są bardzo trudne. Aby rozpoznać najstarszą zabudowę Wysokiej Górki, archeolodzy muszą pracować w wykopach o głębokości 4,5 m. Pozwala to jednak znacząco powiększyć naszą wiedzę o tym miejscu. – Już wiemy, że rezydencja Daniela stanęła na gruzach poprzedniej, która uległa katastrofie budowlanej – powiedział „Dziennikowi Wschodniemu” Dzieńkowski.

Zdaniem badaczy, takie nagromadzenie XIII-wiecznych budowli w jednym miejscu stawiało Chełm w grupie znaczących ośrodków władzy w ówczesnej Europie.

Panowanie Daniela Romanowicza przypadło na niezwykle ciężkie czasy mongolskich najazdów. Podczas ataku w 1240 r. ziemie pod jego władaniem zostały całkowicie zdewastowane, a w kolejnych latach stepowi jeźdźcy regularnie nawiedzali księstwo Daniela. Mimo tych niekorzystnych warunków władca zjednoczył Ruś Halicko-Wołyńską i w 1253 r. przyjął tytuł króla. Rządy sprawował z Chełma. W ramach odbudowy sieci obronnej po mongolskich najazdach założył około 1250 r. Lwów.

Więcej i zdjęcia w Dzienniku Wschodnim

NędzaUjdzie w tłumieŚrednieDobreBardzo dobreRewelacja (Oddanych głosów: 8, średnia ocen: 6,00 na 6)
Loading...