Bardzo stary ząb

Jednego z najważniejszych odkryć paleoantropologicznych we Francji dokonał 20-letni ochotnik.

Tautavel

Czaszka sprzed 450 tys. lat znaleziona w jaskini Arago w 1971 r. Fot. Chip Clark/ Smithsonian institute, Creative Commons

Na mający 550-580 tys. lat ząb człowieka natrafił student Valentin Loescher, gdy badał wyznaczony mu fragment jaskini Arago niedaleko Tautavel w południowo-zachodniej Francji. Znalezisko jest wyjątkowe, ponieważ tak stare szczątki ludzi są niezwykle rzadkie w Europie. Za najstarsze ludzkie skamieniałości we Francji uchodziły dotąd kości i zęby sprzed około 450 tys. odkrywane w tej samej jaskini od ponad 40 lat.

Najnowsze znalezisko to siekacz dorosłej osoby o nierozpoznanej płci. Najpewniej był to przedstawiciel europejskich Homo erectus, podobnie jak to było w przypadku wcześniejszych szczątków z jaskini, wśród których wyróżnia się dobrze zachowana czaszka odkryta w 1971 r.

Ci tak zwani Ludźie z Tautavel trochę różnili się od współczesnych Homo erectus z Afryki i Azji. Bardzo możliwe, że reprezentują populację, która dała początek neandertalczykom. Czasami są też zaliczani do Homo heidelbergensis , ale w nauce nie ma zgody, czy w ogóle należy wyróżniać taki gatunek.

Wykopaliska w jaskini Arago trwają już trochę ponad pół wieku. Większość znalezisk to kości zwierząt i kamienne narzędzia. W oparciu o nie uczeni ustalili, że około 450 tys. lat temu jaskinia była stałym miejscem pobytu grupy ludzi. Polowali oni głównie na renifery, piżmowoły, konie, żubry, nosorożce włochate, jelenie oraz dzikie owce i kozy. Mięso upolowanych zwierząt zjadali na surowo. Wysysali także szpik kostny.

Kamienie na narzędzia mieszkańcy jaskini pozyskiwali z najbliższej okolicy. Analizy zgromadzonego materiału wskazują, że ich aktywność koncentrowała się w promieniu 33 km od jaskini. Taki dystans pokonywali, aby zdobyć krzemień. Jaspis pozyskiwali ze złóż leżących 15 km od jaskini, a inne kamienie zbierali w promieniu 5 km.

Około 500-550 tys. lat temu jaskinia gościła ludzi rzadziej, ale z tego samego okresu co siekacz pochodzą na przykład znalezione już dawno temu pozostałości 40 reniferów, które zostały prawdopodobnie zabite podczas jednego polowania. Kości wielu z nich zachowały się w porządku anatomicznym, co wskazuje, że znacznej części zwierząt myśliwi nawet nie poćwiartowali.

Na podstawie brytyjskiego Guardian oraz strony francuskiego Ministerstwa Kultury poświęconej Człowiekowi z Tautavel.

NędzaUjdzie w tłumieŚrednieDobreBardzo dobreRewelacja (Oddanych głosów: 9, średnia ocen: 6,00 na 6)
Loading...