Hoplici w Muzeum Narodowym

Na wystawę poświęconą ciężkozbrojnym wojownikom starożytnej Grecji zaprasza Muzeum Narodowe w Warszawie.

Helm_grecki_hoplity_typu Myros_koryncki_GrecjaVI w. p.n.e. braz_w_MNW_od_1946

Brązowy hełm hoplity typu Myros (koryncki), Grecja, VI w. p.n.e. W zbiorach MNW od 1946 r.

W oczekiwaniu na bliskie otwarcie Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowe w Warszawie zaprezentuje broń i uzbrojenie antyczne (głównie greckie) ze swoich zbiorów oraz cenne zabytki z dawnej kolekcji Axela Guttmanna, przekazanej Muzeum w długoterminowy depozyt przez jego syna, Aleksandra.

1.Helm_brazowy_typu_Kegel_Ordona_Italia_VIII_VII w. przed Chr._braz_Depozyt_Aleksandra_Guttmanna_MNW

Hełm brązowy typu Kegel Ordona z Italii, VIII-VII w. p.n.e. Depozyt Aleksandra Guttmanna

Trzon ekspozycji zatytułowanej „Hoplici. O sztuce wojennej starożytnej Grecji” stanowi unikalny hełm późnogeometryczny powstały w czasach Homera oraz jedyna w Polsce tarcza hoplity z przełomu VI i V w. przed Chr., to jest z okresu młodości króla Leonidasa, dowódcy 300 Spartan poległych pod Termopilami (480 r. przed Chr.). Prezentacji towarzyszyć będzie recytacja elegii bojowych greckiego poety Tyrtajosa, niezwykle popularnego w Sparcie VI i V w. przed Chr. oraz animacja „Hoplites! Greeks at War” przygotowana przez „Panoply. Animating the Ancient World” (www.panoply.org.uk).

4. Brazowa_tarcza_hoplity_Italia_braz_VI w. przed Chr._Depozyt_Aleksandra_Guttmanna_MNW

Brązowa tarcza hoplity z Italii, VI w. p.n.e. Depozyt Aleksandra Guttmanna

Sukces greckiej cywilizacji byłby niemożliwy bez wysokiego poziomu sztuki wojennej dzięki której Grecy często pokonywali nawet dużo liczniejsze armie. Zwycięstwa pod Maratonem czy Platejami wywalczyli przede wszystkim hoplici, ciężkozbrojni piechurzy, ustawieni w szyku zwanym falangą. Ich sukcesy w dużym stopniu ukształtowały założycielski mit europejskiej cywilizacji jako zdolnej do obrony przed liczniejszym nieprzyjacielem dzięki moralnym walorom jednostek i lepszej organizacji. Hoplici wielokrotnie bronili greckich poleis, rozrzuconych na całym basenie Morza Śródziemnego i Czarnego, przed sąsiednimi plemionami, jak Gallowie, Libijczycy, ludy Italii czy Scytowie, ale także wielkimi potęgami
ówczesnego świata jak Persja czy Kartagina. Kawaleria oraz formacje lekkozbrojnych pełniły w sztuce wojennej Grecji okresu archaicznego i klasycznego funkcje pomocnicze – trzon formacji na polu bitwy stanowili ciężkozbrojni hoplici.

2. Kirys_grecki_ IV-III w. p.n.e. braz_depozyt_MWP od 1996_MNW

Grecki kirys z brązu, IV-III w p.n.e. Depozyt Muzeum Wojska Polskiego

O niekwestionowanej przewadze uzbrojenia i taktyki greckiej w tym czasie świadczą także częste przypadki zaciągania się tysięcy greckich żołnierzy do obcych armii. Doskonale ilustruje tę sytuację Anabasis Ksenofonta, w której opisano marsz 10 tysięcy Greków przez niemal całe perskie imperium. Najwcześniejsze wzmianki o hoplitach pojawiają się na przełomie VIII i VII w. przed Chr., a więc mniej więcej w czasach Homera, kres zaś tej formacji przyniosły reformy Ifikratesa w początkach IV w. przed Chr. Między VII a IV w. przed Chr. współdziałanie hoplitów w szyku falangi dawało im rozstrzygającą przewagę na placu boju. Nie było wówczas innej formacji wojskowej zdolnej przeciwstawić się murowi spiżowych tarcz i włóczni. Falanga polegała na ustawieniu głębokiego na kilka rzędów szyku, w którym wojownicy tworzyli mur tarcz. Każdy osłaniał siebie i częściowo sąsiada. Takie ustawienie sprawiało, iż we frontalnym ataku niezwykle trudno było przełamać szyk, zwłaszcza lżej uzbrojonym formacjom. Do walki ofensywnej służyły włócznie trzymające przeciwnika na dystans, a po ich skruszeniu miecz jako broń ostatniej szansy.

Wystawę będzie można zwiedzać od 2 lipca. Będą jej towarzyszyły wydarzenia edukacyjne, których wykaz znajduje się na stronach Muzeum Narodowego w Warszawie.