W Chełmie szukają książęcych pochówków

Sarkofag, w którym mogą spoczywać szczątki jednego z ruskich książąt, znaleźli archeolodzy pod posadzką Bazyliki Narodzenia NMP w Chełmie.

Bazylika stoi w miejscu, w którym znajdowała się do XVIII w. cerkiew katedralna ufundowana przez księcia Daniela Halickiego w 1260 r. W podziemiach tej budowli pochowano między innymi fundatora oraz dwóch jego synów. W ocenie badaczy ich pochówki zachowały się pod obecną bazyliką i najnowsze znaleziska to potwierdzają.

Daniel Halicki

Archeolodzy odkryli wymurowany z cegły sarkofag w kształcie łodzi, który jak się wydaje krył szczątki jednego z synów halickiego księcia. W rachubę wchodzą Roman oraz Szwarno. Pierwszy najpewniej nie dożył nawet trzydziestki i zdołał jedynie przez kilka lat rządzić w Łucku i Nowogródku. Drugi odegrał dużo większą rolę. Władał nie tylko Rusią Halicko-Wołyńską, ale był także pod koniec życia wielkim księciem litewskim. Chełm był jego stolicą.

Z lewej: Daniel Halicki

Przy szkielecie archeolodzy znaleźli m.in. pozłacany dzwoneczek, który wciąż dzwoni. Badania antropologiczne znalezionych szczątków przeprowadzą razem naukowcy polscy i ukraińscy. Jest spora szansa, że pozwolą one ustalić tożsamość zmarłego.

Wspólne badania Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz Politechniki Lwowskiej w podziemiach bazyliki pozwoliły także odnaleźć większość fundamentów XIII-wiecznej cerkwi księcia Daniela Romanowicza. – Na podstawie tego, co odkryliśmy, już wiemy, że była to murowana, trójnawowa świątynia, wzniesiona zgodnie z architektonicznym porządkiem zachodnioeuropejskim w stylu romańskim – powiedział „Dziennikowi Wschodniemu” Jurij Łukomski, kierownik ukraińskiej grupy badawczej.

Archeolodzy liczą, że w przyszłości znajdą w podziemiach także sarkofag samego księcia Daniela. Jego panowanie przypadło na niezwykle ciężkie czasy, gdy na Ruś spadły mongolskie wojska. Podczas najazdu w 1240 r. ziemie pod jego władaniem zostały całkowicie zdewastowane, a w kolejnych latach stepowi jeźdźcy regularnie nawiedzali księstwo Daniela. Mimo tych niekorzystnych warunków władca zjednoczył Ruś Halicko-Wołyńską i w 1253 r. przyjął tytuł króla. Rządy sprawował z Chełma. W ramach odbudowy sieci obronnej po mongolskich najazdach założył około 1250 r. Lwów.

NędzaUjdzie w tłumieŚrednieDobreBardzo dobreRewelacja (Oddanych głosów: 14, średnia ocen: 5,64 na 6)
Loading...