Z dronem i magnetometrem w Węgrach

Nieinwazyjne badania archeologiczne w Węgrach pod Malborkiem dostarczyły nowych informacji o średniowiecznym zespole osadniczym.

Gród w Węgrach powstał w latach 60.–70. XI. Z dużą dozą ostrożności naukowcy łączą to wydarzenie z odzyskaniem zwierzchności nad Pomorzem przez Kazimierza Odnowiciela i podjętą przez władcę próbą wzmacniania oraz przebudowy struktur terytorialno-osadniczych. Inwestycja w Węgrach mogła mieć na celu zapewnienie kontroli nad rzeką Nogat będącą ważnym szlakiem handlowym.

Gród istniał do drugiej połowy XII w. Zwęglone konstrukcje fortyfikacji i domów oraz porzucony dobytek wskazują na gwałtowny upadek grodu, przypuszczalnie w skutek najazdu Prusów.

Wszystko to wiedzieliśmy, dzięki wykopaliskom prowadzonym na stanowisku w latach 60.–90. XX w. Teraz grupa badaczy za pomocą nowych, nieinwazyjnych metod badawczych znacząco wzbogaciła dawne ustalenia. W pracach udział wzięli Miron Bogacki (fotografia), Wiesław Małkowski (geofizyka) i Sławomir Wadyl (archeologia).

W ramach projektu „Opracowanie i publikacja wyników interdyscyplinarnych badań archeologicznych zespołu osadniczego z XI-XII w. w Węgrach”, który realizuje Muzeum Zamkowe w Malborku, archeolodzy przeprowadzili badania geofizyczne za pomocą metody magnetycznej, pomiary geodezyjne i analizę danych z LIDARu, a także wykonali zdjęcia lotnicze używając zdalnie sterowanego drona (oktokoptera).

Zdjęcia i badania geofizyczne potwierdziły lokalizację grodu, ale też pozwoliły poznać jego rozmiary i zasięg całego zespołu grodowego. Wyniki badań magnetycznych ukazały tkwiące pod ziemią spalone części grodu oraz ujawniły szereg anomalii magnetycznych zwłaszcza w obrębie podgrodzia, w strefie gdzie dotychczas nie prowadzono prac wykopaliskowych.

W ocenie badaczy kompleks osadniczy w Węgrach był niewątpliwie ośrodkiem kluczowym dla kształtowania się stosunków osadniczych i kulturowych na obszarze prawobrzeżnego dorzecza dolnej Wisły we wczesnym średniowieczu.

Zebrane dane uczeni zaprezentowali w formie krótkiego filmu (powyżej). Z lotu ptaka lepiej widoczne jest ukształtowanie terenu i uwarunkowania krajobrazowe wraz z głębokimi jarami, wyniesieniem terenu oraz pobliskim Nogatem. To te warunki przyrodniczo-krajobrazowe zadecydowały zapewne kiedyś o zasiedleniu tego terenu.

Przeprowadzone badania są dobrym przyczynkiem do dalszych studiów nad tym obszarem. Nieinwazyjne prace terenowe przeprowadziła firma Studio MD oraz CadART.

NędzaUjdzie w tłumieŚrednieDobreBardzo dobreRewelacja (Oddanych głosów: 11, średnia ocen: 5,27 na 6)
Loading...