Zaginiony świat znad Nilu do obejrzenia w Krakowie

„Kadero-zaginiony świat nad Nilem” to tytuł najnowszej wystawy czasowej, którą od 13 maja będzie można oglądać w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.

kadero

Stanowisko Kadero znajduje się 20 km na północ od Chartumu oraz 6 km na wschód od obecnego nurtu Nilu. Przez 30 lat badali je uczeni ze Stacji Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w Kairze (dzisiejszego Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K. Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Muzeum Archeologicznego w Poznaniu pod kierunkiem prof. Lecha Krzyżaniaka.

Dzięki prowadzonym od 1972 r. badaniom Kadero stało się „kamieniem węgielnym” w studiach nad początkiem neolitu w Środkowym Sudanie. Wyjątkowość stanowiska polegała na tym, że archeologom dane było zbadać zarówno osadę, jak i cmentarzysko użytkowane w tym samym okresie. Badania archeologiczne objęły łącznie obszar około 3 ha i przyniosły liczne zabytki datowane od 2 połowy V do początków IV tysiąclecia p.n.e. (okresu neolitu chartumskiego), które przybliżają nam obraz życia codziennego, podstaw gospodarki oraz sposobów wyrobu narzędzi, broni, ozdób i naczyń.

Systematyczne, interdyscyplinarne badania pozwoliły uzyskać szereg informacji o sposobie życia ówczesnych ludzi i środowisku naturalnym, w jakim przyszło im egzystować. Wiemy, że hodowali bydło, jednak podstawę ich diety mięsnej stanowiły dzikie zwierzęta (antylopy, gazele).

Na cmentarzysku archeolodzy przebadali prawie 250 pochówków. Oprócz szkieletów leżały w nich kunsztownie wykonane naczynia ceramiczne, naszyjniki z paciorków (z karneolu oraz muszelek z Morza Czerwonego) lub kości, bransolety, szpile kamienne, palety kosmetyczne czy też insygnia władzy – szlifowane głowice kamiennych buław. Badania antropologiczne szczątków ujawniły, że neolityczni mieszkańcy tego rejonu rzadko dożywali 40 lat.

Wystawa będzie czynna do stycznia 2016 r.

Na podstawie tekstu Tomasza Rodaka udostępnionego przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie