Już ponad 15 milionów historycznych dokumentów w sieci

Zasoby serwisu Szukaj w Archiwach zwiększyły się o kolejny milion skanów dawnych dokumentów związanych z historią Polski.

Wśród nowo opublikowanych materiałów są mi.n. akta miejskie Brześcia, Bielska, Kazimierza, Gąbina, Łęczycy, Łodzi i Łowicza, pochodzące z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych. Tworzą je księgi ławnicze, wójtowskie, rad miejskich, burmistrzowskie, a także rachunkowe, cechowe, kryminalne i testamentów.

Dokumenty te stanowią najważniejsze źródło informacji do badań nad działalnością gospodarczą i administracyjną miast od XV do XX wieku.

Archiwum Główne Akt Dawnych udostępnia również akta rodzinne i majątkowe rodziny Platerów, w tym własnoręczne oświadczenie Emilii Plater o przystąpieniu do powstania. Nowe dokumenty publikuje także Archiwum Akt Nowych. Dotyczą one działalności Tymczasowej Rady Stanu, powołanej podczas I wojny światowej przez niemieckie i austro-węgierskie władze okupacyjne jako polski organ doradczy przy tworzeniu instytucji państwowych w Królestwie Polskim.

Archiwum Narodowe w Krakowie udostępniło kolejne części Archiwum Dzikowskiego rodu Tarnowskich z lat 1310-1951 oraz katastru galicyjskiego, który stanowi cenne źródło informacji o rozwoju osadnictwa, stosunkach gospodarczych i zagospodarowaniu przestrzennym Krakowa i Galicji.

Unikatowe dokumenty, dotyczące indywidualnych losów polskich jeńców wojennych w czasie II wojny światowej, publikuje Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.

Ponadto w serwisie udostępnione zostały kolejne akta stanu cywilnego, zawierające dane dotyczące urodzin, ślubów i zgonów, z terenu działania archiwów państwowych w Białymstoku, Kaliszu, Lesznie, Poznaniu, Przemyślu, Warszawie i Zamościu.

Serwis szukajwarchiwach.pl powstał w 2009 r. Dzięki najnowszym uzupełnieniom umożliwia on bezpłatny dostęp już do ponad 15 milionów dokumentów historycznych pochodzących z 30 archiwów

Oprócz aktów stanu cywilnego i ksiąg metrykalnych, stanowiących cenne źródło informacji do badań nad historią rodzin, za pośrednictwem serwisu można zapoznać się m.in. z aktami miast, dokumentami przedwojennych Rządu RP na uchodźstwie, Biura Odbudowy Stolicy, Rozgłośni Polskiej „Radia Wolna Europa”, dotyczącymi hitlerowskich obozów koncentracyjnych czy łódzkiego getta.

Do końca 2015 r. liczba skanów dokumentów opublikowanych w serwisie ma osiągnąć 18 mln.