Starożytni hutnicy spod Warszawy

Kolejne pozostałości hutniczej działalności dawnych mieszkańców Mazowsza znaleziono w powiecie pruszkowskim.

Odkrycia dokonali badacze z Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej dr Tomasz Kołomański podczas badań poprzedzających budowę zespołu domów jednorodzinnych w Kaniach w gminie Brwinów.

W pozostałościach osady kultury przeworskiej archeolodzy znaleźli 111 obiektów, głównie dymarek, a więc dawnych pieców hutniczych, a także tysiąc fragmentów naczyń ceramicznych i kilkaset fragmentów kości zwierzęcych.

– Ciekawym zabytkiem jest poroże samca sarny, które znajdowało się na dnie jednego z obiektów gospodarczych – powiedział „Kurierowi Południowemu” dr Tomasz Kołomański. – Na obecnym etapie badań możemy stwierdzić, że jest to pozostałość po konsumpcji lub stanowiło coś w rodzaju totemu, talizmanu powieszonego na ścianie.

Około 2000 lat temu w rejonie Pruszkowa istniał olbrzymi kompleks osadniczy nazywany dziś Mazowieckim Centrum Metalurgicznym. Miejscowe plemiona przez stulecia, w setkach tysięcy pieców wytapiały żelazo, z którego wytwarzano bron i narzędzia.

Początkiem poznawania tego pradawnego centrum hutniczego był rok 1968. Z inspiracji Stefana Woydy obszar ten objęto pionierskim programem obserwacji terenowych mającym na celu rejestrację stanowisk archeologicznych na podstawie znalezisk dokonywanych na powierzchni gruntu. Początkowy etap, który przypadał na lata 1968–1975, przyniósł niespodziewane efekty. Przez pierwszych sześć lat badań archeolodzy odkryli 700 nowych stanowisk, w tym ponad 200 z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich (II wiek p.n.e. – IV wiek n.e.). To wówczas badacze zorientowali się, że mają do czynienia z potężnym skupiskiem osadniczym z przełomu er, w którym produkowano żelazo na masową skalę.

Główny etap badań powierzchniowych na zachodnim Mazowszu trwał do 1979 roku. Wnioski płynące z interpretacji materiałów powierzchniowych zostały potwierdzone badaniami wykopaliskowymi, które od lat 70. XX wieku prowadzono na blisko 20 osadach hutniczych.

Prowadzone na szeroką skalę wykopaliska potwierdziły wcześniejsze wnioski oparte na obserwacjach terenowych wskazujące, że mazowiecki ośrodek hutniczy był drugim co do wielkości – po ośrodku świętokrzyskim – centrum metalurgicznym „barbarzyńskiej” Europy.

NędzaUjdzie w tłumieŚrednieDobreBardzo dobreRewelacja (Oddanych głosów: 20, średnia ocen: 5,45 na 6)
Loading...