Zajęcia z prehistorii dla najmłodszych

„Rośliny w pradziejach” to popularyzatorski projekt z zakresu archeologii, który stworzyła Katarzyna Radziwiłko ze Studium Doktoranckiego Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Autorka projektu prowadzi go w dwóch szkołach podstawowych na Sandomierszczyźnie, w Górach Wysokich oraz w Czyżowie Szlacheckim wraz z Moniką Bajką, archeologiem z Sandomierza i Urszulą Jedynak z firmy „Labrys. Badania i nadzory archeologiczne”.

Młodzi Archeolodzy 1

Fot. M. Bajka

Zajęcia odbywają się od września 2014 do czerwca 2015 roku w godzinach pozalekcyjnych, w soboty oraz w ferie. Uczestnikami są uczniowie z wymienionych szkół.

– Celem projektu jest uwrażliwienie najmłodszych na otaczające je dziedzictwo archeologiczne oraz pokazanie, jak żyli ludzie zamieszkujący Sandomierszczyznę w przeszłości, ze szczególnym uwzględnieniem roli roślin w pradziejach – tłumaczy Katarzyna Radziwiłko.

W trakcie zajęć „Młodzi Archeolodzy” zdobywają podstawową wiedzę na temat archeologii, epok w dziejach ludzkości, początków uprawy roślin, a także ich zastosowania w lecznictwie oraz w codziennym życiu. Uczestnicy projektu mają bezpośredni kontakt z zabytkami, dzięki czemu łatwiej przyswajają wiedzę i mogą sobie wyobrazić życie ludzi przed wiekami. Uczą się poprzez gry i zabawy, krzyżówki, zagadki i organizowane konkursy tematyczne. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia manualne, podczas których odtwarzane są elementy codziennego życia ludności pradziejowej.

Młodzi Archeolodzy 3

Fot. U. Jedynak

Na warsztatach ceramicznych uczestnicy wytwarzają naczynia i figurki na wzór pradziejowych, na zajęciach z zielarstwa poznają rośliny neolityczne, zbierają je, suszą i tworzą pradziejowe zielniki, a na zajęciach tkackich zapoznają się z procesem powstawania tkanin lnianych, od wysiewu lnu po tkanie na bardkach, małych krosnach oraz kółeczkach tkackich. Dzieci szyją też woreczki na zioła z przedstawieniami roślin i wykonują koszyki z trzciny, używając do tego kościanych igieł. Dużą popularnością cieszyły się też zajęcia poświęcone łukom.

W trakcie zajęć uczniowie zapoznali się też z dietą znalezionego w alpejskim lodowcu Ötziego, który żył około 3300 lat p.n.e. i odkrytego w torfowisku człowieka z Tollund w Danii z IV wieku p.n.e. Na podstawie zbadanej zawartości żołądków obu naturalnych mumii wiadomo bowiem, co jedli mężczyźni przed śmiercią.

Młodzi Archeolodzy 2

Fot. M. Bajka

Wykłady i warsztaty urozmaicane są wycieczkami terenowymi w celu poznania okolicy i jej walorów naturalnych. Zajęcia wspierane są prezentacjami komputerowymi.

Projekt zakończy się w czerwcu 2015 roku, po stworzeniu przy szkołach „Ogrodów pradziejowych” z ziołami, krzewami oraz drzewami znanymi naszym przodkom. Mamy nadzieję, że prowadzone zajęcia przyczynią się do wychowania obywateli świadomych tego, czym jest archeologia oraz potrzeby ochrony dziedzictwa archeologicznego.

Efekty działań dostępne są na facebookowej stronie Akademii Młodego Archeologa w Górach Wysokich i w Czyżowie Szlacheckim.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL, Uczymy się dla siebie. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.