Apel SNAP w sprawie zmian w prawie

Czy jesteśmy świadkami początku końca ochrony zabytków w Polsce? – pyta Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich.

Stowarzyszenie skierowało do Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej protest przeciwko zmianie rozporządzenia w zakresie prowadzenia prac specjalistycznych przy zabytkach. Protest ma formę listu otwartego, pod którym może podpisać się każdy.

Jak pisze w petycji SNAP, przeprowadzone przez ministerstwo konsultacje publiczne i opiniowanie w sprawie zmiany rozporządzenia ujawniły, że zdecydowana większość instytucji i osób, które wzięły w nich udział, a których działalność związana jest z ochroną zabytków, była przeciwna wprowadzaniu nowelizacji zaproponowanej przez MKiDN. Jednak to nie zniechęciło urzędników, a jedynym „ustępstwem” wobec protestujących ma być informowanie wojewódzkiego konserwatora zabytków, na 7 dni przed rozpoczęciem prac, kto będzie je prowadził – bez konieczności składania dokumentów o posiadaniu przez tę osobę odpowiednich kwalifikacji.

Petycję można podpisać tutaj.