Poczytaj o handlu w średniowieczu

Targi, jarmarki i odpusty parafialne należały do najważniejszych wydarzeń w życiu lokalnych społeczności średniowiecznej Europy. O ich początkach, a także o tym, co wspólnego z handlem mieli wikingowie i czym płacono na rynkach dawnej Słowiańszczyzny, można między innymi przeczytać w najnowszej książce, którą Muzeum Archeologiczne w Poznaniu wydało wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Słupcy.

okładka

Publikacja pt. „Targi, jarmarki i odpusty” zawiera teksty wykładów popularnonaukowych wygłoszonych podczas X Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie.

Zbiór otwiera wykład profesora Zbyszko Górczaka omawiający początki targów i jarmarków w średniowiecznej Europie oraz ich znaczenie dla rozwoju ówczesnej gospodarki. O tym, że handel był jednym z podstawowych zajęć wikingów przypomina z kolei profesor Władysław Duczko. Natomiast profesor Krzysztof Bracha zajął się słowiańskim świętem „stado”, które odbywało się w czasie zbliżonym do kościelnych Zielonych Świątek. Jego reliktowe przeżytki autor dostrzega również we współczesnym folklorze, znajdując tym samym dowód ciągłości niektórych tradycji festynowych, odbywających się już w mocno zmienionej formie.

Ostatnie dwa teksty, których autorami są profesor Piotr Boroń i dr Tadeusz Szczurek, dotyczą środków płatniczych stosowanych przez dawnych Słowian przy zawieraniu transakcji handlowych. Oprócz monet, rolę taką mogły pełnić inne przedmioty, często nie mające zastosowania w codziennych zajęciach.

Książkę pt. „Targi, jarmarki i odpusty” można nieodpłatnie pobrać w formacie PDF ze strony Muzeum Archeologicznego w Poznaniu lub strony poświęconej Festiwalowi Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie.