Średniowieczne rękopisy z Wrocławia trafiły do sieci

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu udostępniła w internecie kolejną część swoich unikatowych i cennych zbiorów – cymelia. W ramach projektu „Dziedzictwo Regionu i Europy” zdigitalizowano i opublikowano 404 tys. plików składających się na kilka tysięcy obiektów, w tym ponad 1100 bezcennych średniowiecznych rękopisów. Z bazy można korzystać bezpłatnie.

BUWr

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu to nie tylko liczący się współczesny księgozbiór naukowy. To również zbiór unikatowych – ważnych merytorycznie i atrakcyjnych wizualnie – zasobów historycznych. Tu znajduje się około 30% zachowanych na ziemiach polskich rękopisów średniowiecznych (ok. 3000 pozycji); największa w Polsce kolekcja atlasów z XVI–XVIII w. oraz liczący się w Europie, a największy w Polsce zbiór starych druków, czyli tych wydanych do roku 1800 włącznie. Wśród niemal 317 000 starych druków, 3200 to inkunabuły czyli druki wydane do roku 1500 (druga kolekcja w Polsce po Bibliotece Jagiellońskiej). BUWr posiada największą, najcenniejszą i najbardziej zróżnicowaną kolekcję silesiaców na świecie.

Zbiory w dużej części są związane z obszarem historycznego Śląska. Można znaleźć tu dawne księgozbiory należące do władców Śląska (w tym książąt piastowskich), śląskich instytucji (np. samorządów lokalnych, klasztorów, kolegiat itp.) oraz wybitnych Ślązaków. Do najcenniejszych pereł zbiorów należą np. Statuta synodalia episcoporum Wratislaviensium, wydane drukiem przez Caspara Elyana w 1475 r., z najstarszymi tekstami drukowanymi w języku polskim; Legenda maior de beata Hedwigi, wydana drukiem przez Konrada Baumgartena w 1504 r., i wczesne wydania dzieł Lutra, Serwantesa oraz Szekspira. Wśród atlasów można znaleźć dzieła rękopiśmienne i starodruki m.in. Claudii Ptolemei viri Alexandrini Cosmographie, wydany w Ulm w 1482 r., rękopiśmienny atlas portolanowy Battisty Agnesego wykonany w Wenecji około 1540 r.

Film poświęcony digitalizacji wrocławskich zbiorów


Na stronie interenetowej dk.bu.uni.wroc.pl udostępnione są wszystkie materiały, które zdigitalizowano w ramach różnych projektów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Więcej informacji w komunikacie Uniwersytetu Wrocławskiego