Pierwszy w Polsce podręcznik promocji archeologii w nowych mediach

„Cyfrowy archeolog. Podręcznik promocji archeologii w nowych mediach” to tytuł nowo wydanej książki przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Publikacja jest wprowadzeniem do tematu dla popularyzatorów archeologii w świecie cyfrowym.

CA

Książka ukazała się w ramach realizowanego przez Muzeum projektu „Cyfrowy archeolog”. Oprócz tego przeprowadzono szkolenie skierowane do osób odpowiedzialnych za działania promocyjne i komunikacyjne w placówkach o profilu archeologicznym. Pomysł szkolenia i wydania publikacji narodził się w zeszłym roku na I Kongresie Archeologii Polskiej, w czasie dyskusji na sesji dotyczącej komunikacji społecznej w archeologii.

Książka składa się z sześciu rozdziałów, napisanych przez sześcioro autorów reprezentujących różnorodne dziedziny. Dziennikarka podzieliła się know-how dotyczącym skutecznego dotarcia naukowca do mediów masowych. Programista i ilustratorka podzielili się najważniejszymi uwagami na temat projektowania aplikacji mobilnych na potrzeby popularyzacji. Jest również rozdział odnoszący się do wykorzystania mediów społecznościowych i sztuki filmowej w promocji archeologii. To tylko wybrane zagadnienia poruszone w książce.

Jest to pierwsza w Polsce książka tak kompleksowo poruszająca zagadnienie public relations na potrzeby archeologii w świecie cyfrowym. Publikację, która ukazała się na otwartej licencji, można pobrać bezpłatnie w formatach PDF i EPUB ze strony Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.