Odszedł prof. Marek Gedl

Profesor dr hab. Marek Gedl, „wielki uczony, ceniony w Europie archeolog, uznany specjalista z zakresu epoki brązu i wczesnej epoki żelaza”, zmarł w piątek – poinformował Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od początku kariery naukowej Profesor związany był z Uniwersytetem Jagiellońskim – początkowo z Katedrą Archeologii Prehistorycznej, a następnie z Instytutem Archeologii. Ukończył studia w Instytucie Archeologii UJ w 1955 r. Tytuł doktora uzyskał pięć lat później, zaś rozprawę habilitacyjną przedstawił w roku 1966. W 1976 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego a w 1983 r. tytuł profesora zwyczajnego.

Był jednym z twórców powojennej krakowskiej szkoły archeologicznej. Wieloletni kierownik Zakładu Archeologii Epoki Brązu. Odkrywca i badacz stanowisk, będących kamieniami milowymi europejskiej archeologii. Nauczyciel kilku pokoleń – nie tylko krakowskich – archeologów i muzealników. Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności i Niemieckiego Instytutu Archeologicznego.