Nowe znaleziska w kochłowickim gródku

Archeolodzy zlokalizowali pozostałości mostu wiodącego na gródek stożkowaty w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach (woj. śląskie).

Gródek w Kochłowicach

Gródek stożkowaty w Kochłowicach. Fot. Przemek Noparlik, Creative Commons

Kilka dni temu zakończył się trwający prawie dwa miesiące drugi sezon wykopalisk na średniowiecznym gródku w Kochłowicach. Badania prowadził archeolog mgr Dariusz Goiński z Pracowni Archeologicznej „GRYF” przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta Ruda Śląska. Współorganizatorem badań było Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejsca, opiekujące się zabytkiem od kilku lat. Wsparcia udzielił również prof. dr hab. Antoni Barciak, kierownik Zakładu Nauk Pomocniczych Historii na Uniwersytecie Śląskim.

Archeolodzy skoncentrowali w tym roku swoją uwagę na fosie. W trakcie prac natrafili na konstrukcję, która zapobiegała osuwaniu się zewnętrznego stoku fosy. Tworzyły ją dwa rzędy pali wbitych pod kątem 60 stopni w kierunku grodu. Zbocze stożka było też wzmocnione płaszczem kamiennym oraz horyzontalnym układem dranic, zapobiegającym podmywaniu oraz przemieszczaniu się ziemi.

Tegoroczny wykop

Tegoroczny wykop w fosie kochłowickiego gródka. Fot. Przemysław Noparlik

Badaczom udało się również osiągnąć główny cel tegorocznych badań, którym był znalezienie mostu wiodącego do gródka. Okazało się, że miał on prostą budowę palową przebiegającą nieznacznie nad dnem fosy. Nie wiadomo jednak, czy była to główna przeprawa do warowni.

W ocenie badaczy fosa najpewniej była sucha, płytko zalewana w okresie roztopów czy obfitych deszczów. Wkład pracy w całość założenia może jednak wskazywać, że docelowo w fosie miała być woda, ale z nieznanych przyczyn planów tych nie udało się budowniczym zrealizować.

Kochłowice

Odsłonięte pozostałości średniowiecznych konstrukcji. Fot. Przemysław Noparlik

Archeolodzy znaleźli również dużą liczbę ceramiki kuchennej i stołowej, fragment naczynia szklanego oraz kafle piecowe. Zabytki te świadczą, że gród pełnił rolę siedziby dla namiestnika tutejszych ziem. Na miejscu działali również rzemieślnicy, czego świadectwem są choćby „nieudane” naczynia ceramiczne, narzędzia garncarskie w postaci gładzików, fragmenty odpadków skórzanych, narzędzia ciesielskie oraz szereg przedmiotów metalowych (w tym topór ciesielski).

Dokładne datowanie budowy grodu będzie możliwe po zakończeniu badań dendrochronologicznych kilku próbek z najlepiej zachowanych pali. Na razie, w oparciu o ceramikę, wiadomo, że warownia funkcjonowała między początkiem XIV a połową XV wieku.

Na podstawie komunikatu Uniwersytetu Śląskiego

NędzaUjdzie w tłumieŚrednieDobreBardzo dobreRewelacja (Oddanych głosów: 16, średnia ocen: 6,00 na 6)
Loading...