Konferencja „650-lecie Brzezin. Miasto zaginione – miasto odkryte”

Bogate niegdyś miasto Brzeziny było zwane „małym Krakowem”, ale z czasem bardzo podupadło. O jego losach opowiada legenda, według której miasto pochłonęła ziemia a na jego miejscu wyrosły brzozy. Wszystko przez pychę mieszkańców.

Nagrobek Stanisława Lasockiego

Legenda ta jest na tyle żywa, że jeszcze dzisiaj starsi mieszkańcy twierdzą, że ich dziadkowie widzieli zapadające się w ziemi wieże kościoła. Jaką wartość ma ta opowieść, jakie były prawdziwe przyczyny rozwoju miasta, a potem jego upadku? Co działo się wcześniej na tym terenie, przed powstaniem średniowiecznego miasta? O tym będzie można dowiedzieć się podczas konferencji „650-lecie Brzezin. Miasto zaginione – miasto odkryte”, która odbędzie się w piątek, 27 czerwca w Urzędzie Miasta Brzeziny. Wstęp na konferencję jest bezpłatny.

Tytuł konferencji nawiązuje do historii tego położonego 20 km na wschód od Łodzi miasta. Po okresie rozkwitu trwającym od XV do połowy XVII wieku Brzeziny podupadły gospodarczo („miasto zaginione”). Jednak odkrycia archeologiczne pozwoliły w ostatnich dekadach odsłonić liczne relikty zabudowy i infrastruktury z czasów świetności („miasto odkryte”).

Na zdjęciu: Nagrobek Stanisława Lasockiego z około 1536 r., którego twórcą jest włoski rzeźbiarz Bernardino Zanobi de Gianotis.

W konferencji wezmą udział naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej, Polskiej Akademii Nauk oraz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Spotkanie z archeologami, historykami sztuki i architektami rozpocznie się o godz. 9.30 i potrwa do około 17.00. Będzie podzielone na dwie części.

Podczas pierwszej, zatytułowanej „Średniowiecze, nowożytność i współczesność” słuchacze poznają wyniki badań archeologicznych i historię Krakówka znajdującego się niegdyś pomiędzy ulicą Waryńskiego a zakolem rzeki Mrożycy. W czasie prowadzonych tam prac odsłonięto nieistniejący już układ urbanistyczny z dobrze zachowanymi drogami: brukowaną i nieco starszą, drewnianą.

Pozostałości drogi brukowanej odkryte na Krakówku w 2010 r.

Pozostałości drogi brukowanej odkryte na Krakówku w 2010 r.

Badacze opowiedzą też o zamkach powiatu brzezińskiego i dworskich rezydencjach obronnych. Przybliżą między innymi historię zamku rodziny Lasockich – dawnych właścicieli Brzezin – który przypuszczalnie miał być wzniesiony na terenie dzisiejszego kościoła Św. Ducha. Być może wspomną też o trzech podziemnych tunelach przebiegających pod miastem, z których jeden istnieje naprawdę. Potwierdziły to prace, w wyniku których odsłonięto korytarz prowadzący z krypty grobowej Lasockich w stronę stawu w miejskim parku. Murowanym korytarzem o łukowym sklepieniu swobodnie mógł spacerować wysoki mężczyzna.

Pozostałości drogi drewnianej odkryte na Krakówku w 2010 r.

Pozostałości drogi drewnianej odkryte na Krakówku w 2010 r.

Druga część konferencji, która rozpocznie się o 15.00, będzie dotyczyć starożytnej przeszłości regionu i obejmie zagadnienia z okresu od około III w. p.n.e. do V w. n.e. Problematyka tego bloku wykładów obejmie migracje plemienne między północą a południem i wynikające z niej konsekwencje kulturowe, specyficzne formy obrządku pogrzebowego. Słuchacze dowiedzą się też, jak wyglądały kontakty handlowo-polityczne na szlakach łączących rzymskie imperium z obszarami zamieszkanymi przez plemiona barbarzyńskie, w konsekwencji których na teren dorzecza Bzury trafiły naczynia i inne wyroby rzymskie.

Konferencja obędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny (ul. Sienkiewicza 16). Nie obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy zechcą bliżej poznać historię i starożytną przeszłość Brzezin i regionu.

Sklepienia podziemnego korytarza prowadzącego z podwórza kościoła św. Ducha.

Sklepienia podziemnego korytarza prowadzącego z podwórza kościoła św. Ducha

Organizatorami konferencji są Urząd Miasta Brzeziny, Muzeum Regionalne w Brzezinach i Instytut Archeologii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego.