Dzieci poznają życie pierwszych rolników z Sandomierszczyzny

Od kilku miesięcy przedszkolaki i uczniowie ze szkoły podstawowej w Górach Wysokich zgłębiają tajniki historii pierwszych rolników, uczestniczą w warsztatach naukowych z zakresu archeologii, w zajęciach terenowych poszukując zabytków, w objazdach edukacyjnych, a także przygotowują animacje komputerowe na temat pradziejów Sandomierszczyzny.

AgriCULTURA

Zajęcia te mają przybliżyć młodym odkrywcom pradzieje ich „Małej Ojczyzny”. Zajęcia odbywają się w ramach projektu: „AgriCultura pierwszych rolników. Powrót do przeszłości. Odtwarzanie pradziejów za pomocą animacji komputerowych. Warsztaty edukacyjne dla dzieci”. Projekt prowadzony jest w partnerstwie z Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w ramach V Edycji Akademii Orange.

Uczestnicy projektu biorą udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Podczas części teoretycznej zdobywają wiedzę na temat neolitu, czyli młodszej epoki kamienia, kiedy to na ziemie dzisiejszej Sandomierszczyzny, około 5 tysięcy lat p.n.e., przybyli pierwsi rolnicy.

Uczniowie dowiadują się również, w jaki sposób powinni chronić regionalne dziedzictwo, jak o nie dbać i jak postępować z zabytkami. Jest to bardzo ważne, aby w regionie tak obfitym w ślady przeszłości zachować dla potomnych jak największe dziedzictwo i nie doprowadzić do zniszczenia nieprzebadanych archeologicznie stanowisk.

Podczas części praktycznej uczestnicy zapoznają się z materiałem archeologicznym i uczą się rozpoznawać zabytki (w tym ceramikę, narzędzia krzemienne czy kościane). Ponadto, biorą udział w zajęciach terenowych i wraz z archeologami przemierzają pola. Co tydzień dzieci biorą udział w zajęciach muzealnych w Sandomierzu, a także w objazdach edukacyjnych do Krakowa i Krzemionek Opatowskich.

Najbardziej radości sprawiają jednak dzieciom zajęcia poświęcone animacjom komputerowym. Pod okiem reżysera i fachową opieką merytoryczną archeologów przygotowują „opowieści archeologiczne” zwane inaczej bajkami o pierwszych rolnikach. Uczestnicy własnoręcznie tworzą wszystkie elementy bajek, a następnie je animują. W ten sposób powstaną cztery animacje mówiące o pierwszych centrach neolityzacji, o rozpowszechnianiu się rolnictwa, o Sandomierszczyźnie i o pobliskim cmentarzysku w Kicharach Nowych.

– Animacje będzie można obejrzeć podczas „Pikniku Pradziejowego Pierwszych Rolników”, który odbędzie się 7 czerwca 2014 r. w Górach Wysokich. Będzie to podsumowanie naszej pięciomiesięcznej pracy – mówi koordynator projektu Katarzyna Radziwiłko.

Do końca projektu pozostał miesiąc, podczas którego uczestnicy wezmą udział w wykopaliskach archeologicznych i w warsztatach pradziejowych oraz stworzą ogródek pradziejowy.