Instytut Archeologii i Etnologii PAN prezentuje swój dorobek

„Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. 1953-2013” to tytuł nowo wydanej przez tę instytucję książki prezentującej jej dorobek naukowy i historię. Publikację można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej placówki.

Książka jest dwujęzyczna – wszystkie polskie teksty przetłumaczono w całości na język angielski. Składa się z trzech zasadniczych części. W pierwszym bloku tekstów można zapoznać się z 60-letnią historią instytutu i okolicznościami jego powstania. Nie zabrakło również opisu bieżącej działalności.

– W ostatniej dekadzie Instytut utrzymał charakter największej ogólnopolskiej jednostki naukowej prowadzącej badania archeologiczne, czego wyrazem jest jego struktura – obecnie na instytut składa się 10 regionalnych ośrodków i podległe im mniejsze oddziały terenowe. W kadrze naukowej dominują archeolodzy, etnolodzy i historycy, ale w szeregach są też przedstawiciele nauk przyrodniczych i chemicznych.

Z tekstów w tej części książki zapoznamy się również ze współczesnymi wyzwaniami naukowców pracujących w IAiE – badania coraz częściej realizowane są nie ze środków statutowych, ale projektów grantowych. Osiągnięto skuteczność ich pozyskiwania wynoszącą ponad 40 proc.

W drugiej części książki przybliżono czytelnikom rozsiane po całej Polsce ośrodki przynależące do IAiE, ich specyfikę, skład osobowy i kierunki badawcze. To ich swoiste wizytówki.

Najbardziej spektakularnym wynikom badań poświęcona jest ostatnia część tomu. Pokrótce opisano wykopaliska w Wilczycach (paleolityczne ślady osadnicze), na obszarze kompleksu cmentarzysk neolitycznych w Gebel Ramlah w Egipcie, w Słonowicach, gdzie zlokalizowano neolityczny zespół grobowo-kultowy, cmentarzyska w Kicharach Nowych.

Tutaj też dowiemy się więcej o najnowszych odkryciach archeologicznych, dokonanych w czasie badań ratowniczych towarzyszących m.in. budowie dróg – np. Domasław czy wyjątkowo bogate stanowisko Bodzia, gdzie pochowano elitę z czasów pierwszej monarchii piastowskiej (koniec X – lata 30. XI wieku), znalezione w czasie prac towarzyszących budowie autostrady A1.

Publikację wieńczy wykaz grantów realizowanych przez pracowników IAiE w latach 2002-2013 i lista publikacji książkowych pracowników instytucji za lata 2002-2013.

Książkę można pobrać nieodpłatnie z oficjalnej strony IAiE w formacie PDF (ok. 8,3 MB).

IAiE PAN jest jedyną instytucją w Polce, która prowadzi badania w tak szerokim zakresie, bo obejmującym archeologię pradziejową i klasyczną, średniowieczną i nowożytności, etnologię i antropologię współczesności oraz historii kultury materialnej od średniowiecza po koniec XIX wieku. Obecnie pracuje w niej przeszło 180 osób, zatrudnionych w ośrodkach w m.in. Warszawie, Krakowie, Poznaniu czy Łodzi. Pracownicy IAiE opublikowali w ostatnim dziesięcioleciu prawie 190 monografii.

Tekst pochodzi z serwisu Nauka w Polsce,

NędzaUjdzie w tłumieŚrednieDobreBardzo dobreRewelacja (Oddanych głosów: 3, średnia ocen: 5,67 na 6)
Loading...