„Zakrzewska Osada. Cmentarzyska kultury pomorskiej i wielbarskiej na Pojezierzu Krajeńskim”

Publikacja „Zakrzewska Osada. Cmentarzyska kultury pomorskiej i wielbarskiej na Pojezierzu Krajeńskim” to monograficzne, interdyscyplinarne opracowanie źródeł sepulkralnych oraz wyników analiz specjalistycznych z materiału badawczego pozyskanego w trakcie wieloletnich badań wykopaliskowych prowadzonych przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego na stanowisku 1 w Zakrzewskiej Osadzie, gmina Więcbork w województwie kujawsko-pomorskim.

zakrzewska_osada_mont_17mm_01(1)

Opracowanie archeologiczne ma formę trzyczęściową. Składa się z katalogu ( części źródłowej) , części analitycznej i ilustracyjnej prezentujących materiały z wyróżnionych dwóch okresów chronologicznych. Katalog prezentuje wszystkie groby w kolejności od 1 do 144 oraz kurhan I. Tabele ilustrujące materiał zamieszczono w tym samym porządku. Część analityczna została rozdzielona. Kolejne rozdziały tworzą wyniki specjalistycznych analiz: archeozoologicznej, radiowęglowej, badania składu chemicznego brązów, technologii wykonania wybranych ozdób brązowych oraz analizy próbek organicznych, w tym tekstyliów. Badaniom specjalistycznym oraz opracowaniu standardowo zostały poddane także ludzkie szczątki osteologiczne, zarówno ciałopalne jak i szkieletowe. Pozyskane w trakcie badań terenowych źródła, uzupełnione ekspertyzami stały się podstawą do odtworzenia obrazu minionych dziejów, z ich materialnymi i społecznymi uwarunkowaniami i jako takie mogą być wykorzystane przez wszystkich, którzy są zainteresowani pradziejami Krajny. Najbardziej wartościowym, ze względów poznawczych, jest fakt, że materiały z cmentarzyska ludności kultury wielbarskiej są pierwszym, opracowanym, zwartym zespołem obiektów tej społeczności na Pojezierzu Krajeńskim. Warto zwrócić uwagę, że zabytki z Zakrzewskiej Osady wyeksponowano na nowo otwartej wystawie; „Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza. Bydgoszcz i region u zarania dziejów”. Zatem materiał pozyskany z badań wykopaliskowych nie tylko przyczynił się do powiększenia zasobów muzealnych zbiorów. Został również opracowany, opublikowany, a także udostępniony szerokiemu gronu społeczeństwa. Zatem muzeum jako instytucja powołana do ochrony dóbr kultury wykazało swoje podstawowe funkcje.

 

Grób 14 agrób 1 komora przekrój

 

 

Publikację dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych.

W sprawie zakupu publikacji prosimy o kontakt:
Anna Kurowska tel. 52 58 59 916
biblioteka@muzeum.bydgoszcz.pl
anna.kurowska@muzeum.bydgoszcz.pl